Het laatste nieuws...

Het aanbieden van nuttige artikelen zien wij als een wezenlijk onderdeel van onze dienstverlening. Goede informatie maakt onderwerpen voor u toegankelijker, waardoor u beter in staat zult zijn om de vragen en kwesties die voor u spelen nauwgezet te benoemen. Periodiek geven wij een nieuwsbrief uit, waarvoor u zich via deze website kunt aanmelden. Op die wijze blijft u op de hoogte van voor u relevante onderwerpen.

Volledig nieuwsoverzicht

> Samenleven of scheiden zonder goed papiertje

> Lenen bij de eigen BV

> Zo maakt geld uitgeven wel gelukkig

> Vakantie voorbij, relatie over - deel 2

> Honderdduizend vrouwen grijpen naast pensioenpot

> Een goed huwelijk begint met mediation

> Contractueel geen alimentatie verplicht

> Verhuren deel van eigen woning is belast tenzij

> Spreid uw beleggingen in aandelen

> Vermogensaanwasbelasting 2025

> Partneralimentatie betekent verantwoordelijkheid nemen

> Beheer effectenportefeuille bij overlijden of echtscheiding

> Het is slim dat u dit weet over aandelen

> Slimmer dan indexbeleggen. Hoe kan dat?

> Ontkoppelen AOW is financieel zeer ongunstig

> Euthanasieverzoek levenstestament geldig

> De betere grijze scheiding

> Vijf bekende hobbels waarom starten met beleggen lastig voelt.

> DGA, echtscheiding, pensioen en de afkoopsom

> Nabestaandenmachtiging voor erfgenaam of executeur

> Ouderschapsplan geen download maar dialoog

> Het is slim dat u dit weet over obligaties

> Wanneer is een executeur nuttig?

> Lage kosten pensioen en beleggen

> Scheidingsmediator moet stappenplan echtscheiding paraat hebben

> Aangifte erfbelasting en belastingrente

> Relatie in lockdown

> Opeet- of verzilverhypotheek binnen de familie

> Scheiding: complex of compleet

> Eerst een pand! Wat is hier aan de hand?

> Duurzaam beleggen beter rendement

> Schulden verdelen bij echtscheiding

> Wat is een draagplichtovereenkomst?

> Corona en levenstestament

> Tips over scheiden en een eigen huis

> Net gescheiden? Vul de belastingaangifte dan samen in!

> Goed financieel plan in tijden van crisis

> Evenwichtige afspraken bij scheiding. De drie belangrijke tips

> Coronavirus; dalingen aandelenbeurzen nu en toen

> Online video mediation en video advies

> Coronavirus oorzaak toename echtscheidingen?

> Juridische expertise scheidingsmediator belangrijk

> De beëdigd mediator

> Beleggen betekent herbalanceren

> Mediation krachtiger dan brief van advocaat

> Strafbepaling in echtscheidingsconvenant

> Echtscheiding ondernemer met BV en pensioen

> Erf aangenaam - aankondiging nieuwe website - nalatenschapsmediation

> De mantelzorger met bijbedoelingen

> Wees geen erflater. Wordt erfbepaler!

> Prinsjesdag, belastingplan? Het wordt nu echt tijd voor een financieel plan

> Uw echtscheiding fiscaal goed geregeld

> Wat zijn uw gevolgen van de lage rente?

> Scheiden als de vakantie aanbreekt

> Lening stamrecht BV wordt afkoop

> Bent u al pensioenakkoord - deel 2.

> Duur partneralimentatie herziening 2020

> Betekent uitfaseren pensioen infaseren van draagkracht?

> Geen ruzie toch mediator nodig

> Schenking ontvangen? Administreer wat u er mee doet!

> PENSIOEN; het dak op uw geldzaken

> Rendement versus emotie

> Wanneer word ik miljonair?

> Geheimhouding scheidingsmediation is verstrekkend

> Zo start een scheidingsmediation

> Beleggen en slimme prijsvorming

> Pensioen is je eigen tijd invullen

> Aflossingsblij? Ga naar uw financieel planner!

> Vesting shares en financieel plan

> (Jo)uw dag van de scheiding

> Oudedagsverplichting juridisch bekeken

> Scheiden; in gevecht of in gesprek

> Scheiden en pensioen

> Een goede financieel planner

> Open brief aan partners van een DGA

> Waarom beleggen?

> Mediator scheiden zoeken

> Masterclass DGA Pensioen uitfaseren eigen beheer vanuit civielrechtelijk perspectief

> Hoe scheiden een wijs besluit kan zijn

> Een andere toekomst voor de DGA

> Bitcoin, gebakken lucht of wondermunt

> Minister dwingt DGA tot pensioenstop

> Belastingadviseur, accountant, mediator

> Levensverzekering van bijzondere waarde

> Niet meer tegelijk met pensioen

> Alimentatie en kindgebonden budget volgens Hoge Raad

> Echt vakantie of echtscheiding

> Beperkt het huwelijksbootje in

> Ik mix dus ik durf niks

> Koperen jubileum financieel scheidingsmediators

> Obligaties risicomijdend of nu even niet

> Bescherming erfgenamen tegen schulden

> Veilig beleggen: werkelijkheid of illusie?

> Praten met kinderen over scheiden

> Verblijvingsbeding eenvoudig en complex

> Partneralimentatie opschorten of verliezen

> Pas op voor: de makelaar

> In 2017 wordt alles anders

> Financieel plan en echtscheiding

> Mijn pensioen is dood, lang leve mijn pensioen