Disclaimer

Alle op deze site opgenomen informatie is bestemd voor algemeen informatief gebruik en dient niet als leidraad gebruikt te worden bij het maken van financiële beslissingen.

 

De site bevat geen beleggingsadviezen en niets op de site dient als zodanig beschouwd te worden. Raadpleeg voor het nemen van beleggingsbeslissingen eerst een volledig gekwalificeerd beleggingsadviseur.

 

Hoewel Smit Vernooij c.s. de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht omtrent de juistheid en volledigheid van de informatie op deze site garandeert Smit Vernooij c.s. niet dat de informatie compleet en/of accuraat is. Gebruik van de site is voor eigen risico en Smit Vernooij c.s. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verliezen of schade die geleden is door het gebruik van de informatie op de site.

 

U dient zelf adequate stappen te ondernemen ter verificatie van de juistheid of volledigheid van de informatie op de site. De informatie die de site bevat is niet op maat gemaakt voor individueel gebruik en kan dientengevolge voor u ongeschikt zijn om uw financiële beslissingen op te baseren. Alvorens financiële beslissingen te nemen, adviseren wij u een financieel adviseur te raadplegen.

 

De site bevat links naar andere sites om u toegang te verschaffen tot informatie en diensten die mogelijk nuttig of interessant voor u zijn. Smit Vernooij c.s. is geen merkeigenaar van deze sites, noch verleent zij haar goedkeuring aan de content, informatie, geleverde goederen of diensten en kan derhalve geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden van enig door u geleden verlies of schade die het gevolg is van het gebruik van deze sites.

 

Smit Vernooij c.s. kan geen controle uitoefenen op de veiligheid of de inhoud van informatie die getransporteerd wordt op het netwerk of via de service. Smit Vernooij c.s. sluit bij deze alle aansprakelijkheid uit voor het verzenden of de ontvangst van foutieve of onwettige informatie van welke aard dan ook. Smit Vernooij c.s. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade geleden door gebruik van content van de site dat virussen bevat of op enig andere wijze besmet is. Smit Vernooij c.s. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade geleden door het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn van de site, om wat voor reden dan ook.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter