Disclaimer

Onze registratie als Federatie Financieel Planner (FFP) en MfN-registermediator (Mediatorsfederatie Nederland) en ons lidmaatschap van de Vereniging van Onafhankelijke Financieel Planners (VOFP) betekenen dat wij ons conformeren aan strikte gedragsregels. Tevens is het verplicht jaarlijks de permanente educatie te volgen.

Dit zijn uw waarborgen voor onafhankelijke dienstverlening op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau.

 

Ook de overheid acht het van belang toezicht te houden op adviseurs. Hiertoe geldt per 28 september 2006 de Wet op het financieel toezicht (Wft). Deze wet strekt zich uit over het gehele gebied van aanbieders van en bemiddelaars en adviseurs in specifieke financiële producten. De diensten van Smit Vernooij c.s. vallen in het geheel niet, noch ten dele onder de werking van de Wft. Voor zover van toepassing voor deze opdracht wordt de advisering van en de bemiddeling in specifieke financiële producten in overleg met u gedelegeerd naar gespecialiseerde partijen. Deze dienen te beschikken over de vereiste vergunningen uit hoofde van de Wft. 

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter