Tarieven

Voor onze werkzaamheden als gecertificeerd financieel planner en als mediator brengen wij u een uurtarief in rekening. Het behoort tot uw mogelijkheden ons vooraf om een indicatie te vragen van het aantal uren dat met een opdracht gemoeid kan zijn. Voorafgaand aan de opdracht worden de zakelijke condties vastgelegd in een door u en ons te tekenen opdrachtbevestiging.

Voor mediations geldt hiervoor een uitgebreide bemiddelingsovereenkomst zoals bepaald volgens de gedragsregels van Mediators federatie Nederland (MfN). Wanneer er sprake is van bijkomende kosten dan worden deze doorberekend. Hierbij kunt u denken aan zaken zoals, griffiegeld, deurwaarderskosten, kosten van kopieën, kosten van telefoongesprekken met het buitenland, reiskosten van de financieel planner annex mediator en kosten van een externe spreekkamer.

 

Smit Vernooij c.s. is een maatschap, bestaande uit natuurlijke en rechtspersonen. Op al onze offertes, diensten en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder hetzelfde nummer 32075258 waaronder Smit Vernooij geregistreerd is. Op uw verzoek worden deze u kosteloos toegezonden.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter