Keurmerken

Bij een professionele beroepsuitoefening horen keurmerken. Hieronder vindt u een nadere toelichting.

FFP

Een gecertificeerd financieel planner is een natuurlijk persoon die is toegelaten tot het register van de Stichting Certificering FFP. Deze stichting stelt zich ten doel om de kwaliteit van het aanbod van financieel planners inzichtelijk te maken; daartoe zijn regels en een norm (het keurmerk FFP) gesteld.

Een gecertificeerd financieel planner mag als zodanig gebruik maken van de titel 'FFP' (achter zijn/ haar naam) en het logo 'gecertificeerd financieel planner'. Een FFP'er voldoet aan hoge kwaliteitseisen.

Deze eisen hebben betrekking op zowel vakinhoudelijke kennis, als gedrag en aanspreekbaarheid. De vakinhoudelijk kennis wordt getoetst bij de toelating. Ook gedurende de certificering wordt de kennis bijgehouden door permanente educatie.

Het gedrag en de aanspreekbaarheid zijn vastgelegd in de Gedragscode van de FFP, die bij de toelating tot het register door elke gecertificeerd financieel planner wordt onderschreven. De Commissie van Toezicht van de FFP ziet toe op de naleving van de Gedragscode en behandelt in dat kader geschillen en klachten. Kortom, een gecertificeerd financieel planner (FFP'er) staat voor kwaliteit, integriteit en deskundigheid en beschikt over enige jaren praktijkervaring.

 

VOFP

Leden van de VOFP vindt u niet bij banken of verzekeringskantoren. Zij werken zelfstandig of bij een klein advieskantoor. Hun vakinhoudelijke kwaliteit is gewaarborgd doordat zij gecertificeerd zijn door de Federatie Financiële Planners.

De VOFP kent een strenge gedragscode waarmee de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de aangesloten adviseurs is gewaarborgd. Aan het VOFP logo herkent u dus de adviseur die kwaliteit en onafhankelijkheid als fundament ziet van een adviesrelatie.

De eisen zijn in het kort:

 • FFP gecertificeerd financieel planner
 • Verkoopt geen financiële producten of diensten zoals verzekeringen, beleggingen en hypotheken.
 • Geen vergunning voor verkoop van verzekeringsproducten.
 • Geen vergunning voor verkoop van beleggingsproducten.
 • Onderneming is niet in (deel-) eigendom van een financiële instelling.

VFPS

De leden van deze specialisatievereniging zijn werkzaam als financieel planner en scheidingsmediator vanuit een eigen praktijk of praktiseren vanuit een loondienstverband.

Een lid voldoet beroepshalve aan de volgende kwalificaties:

 • Registratie bij stichting VFFP of registratie als CFP ®
 • Registratie bij MfN als MfN -registermediator
 • Zij zijn geslaagd voor het diploma Financieel Echtscheidingsadviseur
 • Leden dienen te voldoen aan de eisen van permanente educatie.

De vereisten voor lidmaatschap brengen met zich mee dat slechts een zeer beperkt deel van de beroepsgroep financieel planners kwalificeert. Desalniettemin is er voldoende reden te letten op dit keurmerk. Deze deskundige biedt kennis en ervaring op het terrein van het huwelijksvermogensrecht en erfrecht, pensioenen en levensverzekeringen, financieringen, sociale zekerheid, sparen en beleggen en ook belastingen. De deskundigheid bestaat bovenal uit de vaardigheid deze deelterreinen samen te smelten tot een integraal geheel. Daarnaast is deze deskundige vaardig gebleken op het gebied van mediation.

 

MfN

Registratie bij de MfN (Mediators Federatie Nederland) vindt plaats na:

 • het succesvol afronden van een onder MfN-erkenning vallende opleiding bij een van de MfN-erkende instituten;
 • na het behalen van het theorie examen;
 • na het slagen voor het vaardigheidsexamen - het assessment.

Dit leidt tot de titel MfN - registermediator

 

Lees meer: Wie zijn Rik Smit en Greet Vernooij?

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter