Wie zijn wij?

Rik Smit en Greet Vernooij zijn financieel planners en familiemediators pur sang. Rik Smit en Greet Vernooij besloten in 1999 samen een maatschap voor financiële planning en mediation op te richten. Hun bredere vakopleiding en hun visie kunt u hieronder lezen.

Rik Smit FFP

Rik Smit FFP behoort tot de eerste lichting Federatie Financieel Planners.
De voormalig docent lichamelijke opvoeding voelt zich sinds 1986 helemaal thuis in de financiële wereld. Het pensioenspecialisme dat hij sindsdien uitoefende bouwde hij vanaf 1995 uit naar de rol van financieel planner. Sinds 1999 is er sprake van een maatschap met Greet Vernooij FFP.
Deze maatschap behoort tot de eersten in Nederland die primair op declaratiebasis adviseert aan cliënten.

Rik Smit

Smit is auteur en columnist. In het verleden verschenen zijn publicaties onder andere in Money, op Quote Finance.nl, op IEX.nl, op Inveztor.nl en in de Residence. Op 7 maart 2005 verscheen zijn boek Financieel fit, nooit meer wakker liggen van geldzaken. Het succes van de eerste druk heeft geleid tot een herziene uitgave per maart 2006. In het voorjaar van 2016 verscheen het boekje De betere grijze scheiding dat Rik Smit samen met advocate Wills Langedijk schreef

Voor alle zaken waar geld en emotie samenkomen, in het bijzonder bij echtscheidingen, nalatenschappen en bedrijfsoverdrachten is zijn expertise een waardevolle inbreng.

Meer weten over zijn visie en rol als financieel planner, klik hier >>>

Meer weten over zijn vakmanschap en passie als familiemediator, klik hier >>>

Rik Smit is beschikbaar als executeur - afwikkelingsbewindvoerder. Meer weten over zijn aanpak als professioneel executeur? Klik hier >>>

Greet Vernooij FFP

Als één van de weinige werkzame vrouwen in de financiële wereld was het wellicht een logische stap voor Greet Vernooij FFP om activiteiten te ontplooien in een vakgebied dat enkele jaren geleden nog in de kinderschoenen stond. Zo werd zij één van de eerste vrouwelijke gecertificeerde Financieel Planners. Was het de overeenkomst van het magische geboortejaar 1959 of de gemeenschappelijke bakermat als pensioenconsultant bij een grote Nederlandse verzekeraar of zijn het juist de verschillende aandachtsgebieden waardoor vanaf 1999 is besloten tot een maatschap met Rik Smit. Een feit is dat dit leidt tot een optimale advisering van cliënten die bij ons aankloppen met vragen over hun financiële huishouding.

Greet Vernooij

Greet schrijft regelmatig columns voor Z24.nl en verleent nogal eens haar medewerking aan artikelen in dagbladen en maandbladen zoals de Volkskrant, NRC Next, de consumentengids en de consumentengeldgids.

"De persoonlijke oplossing voor een financieel probleem wordt grotendeels gevormd door een goede inventarisatie' is één van de uitgangspunten in haar werk. Dat cliënten hierdoor een goed klankbord vinden waardoor een maatwerkadvies gevormd wordt, hoeft geen betoog. De ervaring en deskundigheid op de specialisaties pensioenadvies, echtscheidingen, samenlevingscontracten en nalatenschappen is haar toegevoegde waarde en maakt haar breed inzetbaar als familiemediator en onafhankelijk financieel planner.
De bundeling van zowel de vaktechnische kennis als de kennis van de klant, desgewenst aangevuld met de kennis van bestaande adviseurs, leidt tot de oplossing waarin de koers van de huidige inkomens- en vermogenspositie van de klant optimaal bepaald of bijgesteld kan worden.

Meer weten over haar visie en rol als financieel planner, klik hier >>>

Meer weten over haar visie op medation en rol als conflictbemiddelaar, klik hier >>>

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter