Wanneer is een executeur nuttig?

Een executeur zorgt ervoor dat uw nalatenschap goed wordt afgehandeld. Strikt genomen behandelt de executeur namens de erfgenamen uw wensen. Om die reden vind ik de opdracht tot executeur iedere keer weer bijzonder. Want tijdens uw leven kan ik de opdracht niet aanvaarden, omdat deze pas in gaat na uw overlijden. Tegelijkertijd moet ik u goed begrepen hebben om uw wensen goed uit te voeren. Wat mij motiveert om een opdracht aan te nemen als executeur leest u in dit korte artikel.

 

Wanneer is een executeur nuttig?

In de volgende situatie is het slim dat u een executeur uw nalatenschap laat afhandelen:

  • Uw erfgenamen zijn minderjarig;
  • U heeft veel erfgenamen;
  • U heeft veel vermogen;
  • Uw vermogen is bovenal complex;
  • U bent alleenstaand en heeft geen kinderen;
  • U heeft een goed doel als erfgenaam benoemd;.
  • U heeft legaten in uw testament opgenomen.

 

Meerdere opdrachten en bevoegdheden executeur

  1. Een begrafenisexecuteur regelt uw uitvaart. Het is van belang dat uw wensen duidelijk zijn voor deze persoon en ook voor uw familie.
  2. Daarnaast is er vaak nog een executeur. Deze persoon regelt de afhandeling van uw nalatenschap. Daaronder valt het betalen van schulden, het uitkeren van legaten en het indienen van de aangifte erfbelasting. Maar ook het regelen van een goed onderkomen voor uw huisdieren valt hieronder. De executeur verdeelt niet. De verantwoordelijkheid voor de verdeling van de bezittingen, zoals het geld, uw huis en waardevolle spullen ligt bij de erfgenamen.
  3. Wilt u dat de executeur ook de bevoegdheid heeft voor de verdeling van de bezittingen, dan maakt u de executeur tevens afwikkelingsbewindvoerder. Dan kan de executeur ook verdelen in situaties dat erfgenamen niet tot overeenstemming komen. Want afstemming met erfgenamen is er natuurlijk altijd.

 

Mediator en executeur

Mijn vaardigheden als mediator heb ik in mijn rol van executeur soms hard nodig. Dat maakt het executeur zijn tot een waardevolle opdracht. U doet een beroep op mijn kennis en ervaring, die ik in de afgelopen twintig jaar heb opgebouwd. Daarom vind ik het van belang dat ik u goed begrepen heb en u zich herkent in mijn expertise. Ik sta geregistreerd bij de Nederlandse Organisatie van Executeurs (NOVEX).

 

Wat mij motiveert een opdracht tot executeur aan te nemen, is uw beroep op mijn professionaliteit. Voor meer informatie belt u tijdens kantooruren met 020-482.58.42.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter