Het laatste nieuws...

Het aanbieden van nuttige artikelen zien wij als een wezenlijk onderdeel van onze dienstverlening. Goede informatie maakt onderwerpen voor u toegankelijker, waardoor u beter in staat zult zijn om de vragen en kwesties die voor u spelen nauwgezet te benoemen. Periodiek geven wij een nieuwsbrief uit, waarvoor u zich via deze website kunt aanmelden. Op die wijze blijft u op de hoogte van voor u relevante onderwerpen.

Overzicht laatste nieuwsartikelen projectfoto8519.jpg

Honderdduizend vrouwen grijpen naast pensioenpot

Bij een echtscheiding hoort het opgebouwde pensioen gelijk verdeeld te worden. In deze 100.000 dossiers ging dat mis. Met als gevolg dat ruim acht miljard aan pensioengeld verkeerd verdeeld is. In dit artikel licht ik dit toe en geef ik een voorbeeld hoe er wel verdeeld moet worden. Want herstel is mogelijk, zelfs afdwingbaar.   Afgekocht of omgezet In de jaren 2017, 2018 en 2019 werden......

Lees: Honderdduizend vrouwen grijpen naast pensioenpot

projectfoto8518.jpg

Een goed huwelijk begint met mediation

Ieder mens heeft zo zijn verwachtingen en opvattingen. Uit ervaring weten wij dat het lastig kan zijn bepaalde verwachtingen of opvattingen met je partner te bespreken. Waarom zou je ervoor kiezen je huwelijk te beginnen met de keuze wat lastig te bespreken is te laten voor wat het is? Niet doen! Een huwelijk begint bij openheid en vertrouwen. En daar helpen wij jullie graag..................bij. ...

Lees: Een goed huwelijk begint met mediation

projectfoto8517.jpg

Contractueel geen alimentatie verplicht

Scheidende stellen hebben de contractvrijheid om af te spreken geen alimentatie te eisen van elkaar. Huwende stellen mogen dit niet in huwelijkse voorwaarden – vooraf dus – afspreken. De adviserend advocaat-generaal van de Hoge Raad echter denkt hier genuanceerder over. Wat is die nuance?   In het burgerlijk wetboek (artikel 400 lid 2 van boek 1) is bepaald dat overeenkomsten......

Lees: Contractueel geen alimentatie verplicht