Het laatste nieuws...

Het aanbieden van nuttige artikelen zien wij als een wezenlijk onderdeel van onze dienstverlening. Goede informatie maakt onderwerpen voor u toegankelijker, waardoor u beter in staat zult zijn om de vragen en kwesties die voor u spelen nauwgezet te benoemen. Periodiek geven wij een nieuwsbrief uit, waarvoor u zich via deze website kunt aanmelden. Op die wijze blijft u op de hoogte van voor u relevante onderwerpen.

Overzicht laatste nieuwsartikelen projectfoto8497.jpg

Scheidingsmediator moet stappenplan echtscheiding paraat hebben

Te vaak melden zich klanten bij onze praktijk, waarvan hun echtscheiding fout is gegaan of fout dreigt te gaan. Hoe uw echtscheiding hoort te verlopen, leggen wij u graag uit aan de hand van onze vijf stappen.   Het spreekt voor zich dat duidelijk moet zijn om welke personen het gaat. Wie zijn het en wat is hun juridische relatie tot elkaar en tot de minderjarige kinderen? Zijn er.............

Lees: Scheidingsmediator moet stappenplan echtscheiding paraat hebben

projectfoto8495.jpg

Aangifte erfbelasting en belastingrente

Omdat de belastingdienst in 2017 overging naar een nieuw behandelsysteem voor de aangifte van erfbelasting en er vertragingen ontstonden, gold sinds die tijd een tijdelijk maatregel, waardoor geen belastingrente in rekening werd gebracht.   De Minister en de Staatssecretaris van Financiën hebben nu in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat voor overlijdens vanaf 1 januari 2021 de...

Lees: Aangifte erfbelasting en belastingrente

projectfoto8494.jpg

Relatie in lockdown

Zit uw relatie al jaren op slot? Komt de meerwaarde ervan er niet uit? Hoe komt u dan verder? Wat is er nodig om het slot eraf te halen? Om het slot neer te halen. Een ‘lockdown’! Lock down dus. Waarom dit zo belangrijk is en wat onze rol als mediator daarbij is, leest u in dit artikel.   Relaties hebben de meeste kans van slagen als partners dezelfde kernwaarden en................

Lees: Relatie in lockdown