Het laatste nieuws...

Het aanbieden van nuttige artikelen zien wij als een wezenlijk onderdeel van onze dienstverlening. Goede informatie maakt onderwerpen voor u toegankelijker, waardoor u beter in staat zult zijn om de vragen en kwesties die voor u spelen nauwgezet te benoemen. Periodiek geven wij een nieuwsbrief uit, waarvoor u zich via deze website kunt aanmelden. Op die wijze blijft u op de hoogte van voor u relevante onderwerpen.

Overzicht laatste nieuwsartikelen projectfoto8527.jpg

Alimentatie berekenen voor ondernemers

De actualiteit rondom alimentatie gaat over het ‘minder exact’ bepalen van partneralimentatie en over de zorgplicht van de advocaat om altijd alimentatieberekeningen te maken. Dit laatst met name als cliënten duidelijk maken dat zij van partneralimentatie willen afzien.   Forfaitair alimentatie berekenen Kinderalimentatie wordt berekend op basis van forfaitaire...............

Lees: Alimentatie berekenen voor ondernemers

projectfoto8526.jpg

Sustainability of duurzaamheid

Sustainability of duurzaamheid staat voor al onze inzet om de belangen te verenigen van mensen (people), milieu (planet) en economie (profit). Met als voornaamste doel om de aarde zo te gebruiken dat toekomstige generaties er ook fijn kunnen leven. Dat vraagt anders dan een traditionele houding ten aanzien van financiële vraagstukken dat je verder kijkt dan een optimale opbrengst als enig.......

Lees: Sustainability of duurzaamheid

projectfoto8525.jpg

Iedereen is een obligatie

Wist je dat jij jouw verdiencapaciteit vrij gemakkelijk kunt vergelijken met een obligatie? Wat is een obligatie is, waarom jij een obligatie bent en wat dit met jouw pensioen te maken heeft, lees je in deze blog.   Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die door een overheid, een onderneming of een instelling is aangegaan. Vertaald naar.......

Lees: Iedereen is een obligatie