Het laatste nieuws...

Het aanbieden van nuttige artikelen zien wij als een wezenlijk onderdeel van onze dienstverlening. Goede informatie maakt onderwerpen voor u toegankelijker, waardoor u beter in staat zult zijn om de vragen en kwesties die voor u spelen nauwgezet te benoemen. Periodiek geven wij een nieuwsbrief uit, waarvoor u zich via deze website kunt aanmelden. Op die wijze blijft u op de hoogte van voor u relevante onderwerpen.

Overzicht laatste nieuwsartikelen projectfoto8498.jpg

Lage kosten pensioen en beleggen

Pensioen opbouwen door te beleggen kan alleen succesvol zijn als de kosten ervan laag genoeg zijn. Daarom zorgen wij ervoor dat u inzicht heeft in de kosten. Geen verborgen kosten. Daar houden wij niet van.   Op onze pagina over de kosten van vermogensplanning leest u meer over de diverse kosten die bij vermogensbeheer aan de orde zijn. In deze blog gaan wij in op het onderzoek van AF.........

Lees: Lage kosten pensioen en beleggen

projectfoto8497.jpg

Scheidingsmediator moet stappenplan echtscheiding paraat hebben

Te vaak melden zich klanten bij onze praktijk, waarvan hun echtscheiding fout is gegaan of fout dreigt te gaan. Hoe uw echtscheiding hoort te verlopen, leggen wij u graag uit aan de hand van onze vijf stappen.   Het spreekt voor zich dat duidelijk moet zijn om welke personen het gaat. Wie zijn het en wat is hun juridische relatie tot elkaar en tot de minderjarige kinderen? Zijn er.............

Lees: Scheidingsmediator moet stappenplan echtscheiding paraat hebben

projectfoto8495.jpg

Aangifte erfbelasting en belastingrente

Omdat de belastingdienst in 2017 overging naar een nieuw behandelsysteem voor de aangifte van erfbelasting en er vertragingen ontstonden, gold sinds die tijd een tijdelijk maatregel, waardoor geen belastingrente in rekening werd gebracht.   De Minister en de Staatssecretaris van Financiën hebben nu in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat voor overlijdens vanaf 1 januari 2021 de...

Lees: Aangifte erfbelasting en belastingrente