Het laatste nieuws...

Het aanbieden van nuttige artikelen zien wij als een wezenlijk onderdeel van onze dienstverlening. Goede informatie maakt onderwerpen voor u toegankelijker, waardoor u beter in staat zult zijn om de vragen en kwesties die voor u spelen nauwgezet te benoemen. Periodiek geven wij een nieuwsbrief uit, waarvoor u zich via deze website kunt aanmelden. Op die wijze blijft u op de hoogte van voor u relevante onderwerpen.

Overzicht laatste nieuwsartikelen projectfoto8487.jpg

Wat is een draagplichtovereenkomst?

Het begrip draagplicht hoort thuis bij geldleningen. Leen je geld, dan draag je de plicht deze lening af te lossen. Leen je samen geld, dan draag je deze plicht samen. In een draagplichtovereenkomst leg je vast welk deel van de lening ieder van jullie draagt. Wat het belang daarvan is en hoe dit zich verhoudt tot de afspraken die gelden tussen jullie en de geldverstrekker lees je in dit artikel......

Lees: Wat is een draagplichtovereenkomst?

projectfoto8486.jpg

Corona en levenstestament

In maart 2020 zagen we het begin van wat later de eerste Coronagolf zou heten. Een golf van besmettingen. Een serieus aantal mensen belandde op de intensive care. Over wat je juridisch slim kunt regelen voor wanneer je niet meer in staat bent zelf te handelen gaat dit artikel.   Met een levenstestament zorg je ervoor dat je onder alle omstandigheden zelf de regie houdt. Een levenstestament....

Lees: Corona en levenstestament

projectfoto8485.jpg

Tips over scheiden en een eigen huis

Ons huis. Het was ons huis, maar dat is nu door de scheiding nog maar van korte duur. De plek waar je tot rust kwam. Je veilig voelde. Waar jouw gezin is. Waar jij de buren en de buren jou kennen. Dat eindigt. Nu. Vooral als jij degene bent, die de woning verlaat. Wat er financieel en fiscaal van belang is, lees je in dit artikel.   Het woonrecht verkopen aan je ex-partner Totdat de........

Lees: Tips over scheiden en een eigen huis