Toetreden

De maatschap Smit Vernooij c.s. bestaat sinds 1999. Met een inmiddels regionaal, nationaal en internationaal bestand aan klanten heeft onze werkwijze om uitsluitend op declaratiebasis te werken zichzelf bewezen.

 

Daarmee is echter de definitieve vorm en omvang van deze maatschap nog niet bereikt. Financieel planners behoren generalisten te zijn. Aan die rol ontlenen zij hun meerwaarde en hun bestaansrecht. Wij verwachten dat geleidelijk aan de vraag naar de hooggekwalificeerde generalist zal toenemen. Zowel direct vanuit de cliënt als indirect vanuit de adviseur van een cliënt. Of dit nu een beleggingsadviseur is, een notaris, een advocaat of een accountant, het is ons om het even.


Onze werkwijze is erop gericht aanvullend te zijn aan hetgeen de adviseur in kwestie voor zijn cliënt betekent. Op deze wijze staan wij borg voor een goede behartiging (van ons deel) van het totaal advies.

 

Wat nu wanneer u als (aankomend) financieel planner van mening bent dat uw huidige werkomgeving u onvoldoende mogelijkheden tot ondernemerschap en zelfontplooiing biedt. Kunt u dan terecht bij Smit Vernooij c.s.? Jazeker. De maatschap Smit Vernooij c.s. staat open voor uw participatie. Uiteraard onder voorwaarden. Voorwaarden die bovenal voor uw kwaliteiten als zelfstandig ondernemer zullen gelden.
Het antwoord op de vraag of u deze kwaliteiten in zich zult hebben, vangt aan met onze beoordeling van uw business plan. In dit business plan omschrijft u hoe u uw regio beoordeelt vanuit het oogmerk van potentiële markten, hoe u uw concurrentiepositie beoordeelt en langs welke weg u voor uzelf een pad wenst uit te stippelen voor de komende 5 jaar. Dit business plan vat u samen in hooguit 2 A4 en zendt u voorzien van uw curriculum vitae aan de heer R. Smit FFP. Uw ingezonden informatie wordt vertrouwelijk behandeld.


In het geval uw business plan ons aanspreekt, zullen wij u uitnodigen voor een eerste gesprek. Mochten wij van mening zijn dat uw business plan onvoldoende aansluit bij onze visie, dan zullen wij u dit op correcte wijze mededelen. Uw ingezonden informatie ontvangt u dan uiteraard van ons retour.

 

Financiële planning en ondernemerschap betekenen dat u goed luistert naar uw cliënt en goed luistert naar de markt. Wanneer u meent over deze eigenschappen te beschikken, dan bent u van harte uitgenodigd te reageren.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter