Alimentatie

Alimentatierekenen is een vak apart. Op alimentatie kunnen rekenen, is het gevolg van goede afspraken. Zorgen dat berekeningen inzicht bieden, zodat ze zo goed mogelijk aansluiten bij de fase waarin u tot afspraken probeert te komen, is ons streven en onze expertise.

Wettelijke verplichting tot alimentatie

Kinderalimentatie en partneralimentatie zijn een wettelijke verplichting voor zover een kind of een ex-partner in het geheel niet of niet volledig in eigen levensonderhoud kan voorzien. In termen van het alimentatierekenen spreken we dan van behoeftigheid. "Bij kinderen is er altijd sprake van behoeftigheid"; stelt de Commissie Alimentatienormen van het Tremarapport. Of een ex-partner in staat is te voorzien in het levensonderhoud volgens deze Tremanormen van de rechtbank vraagt om een alimentatieberekening op maat.

Voor wie is een alimentatieberekening bedoeld?

Onze klanten zijn de alimentatieplichtige, de alimentatiegerechtigde of de advocaat / familiemediator. Soms zelfs alle drie tegelijk, want dan maakt ons alimentatierapport deel uit van een echtscheidingsmediation of een mediation die tot doel heeft de afspraken over alimentatie aan te passen.

Maatwerk voor u en uw advocaat

Een alimentatieberekening is maatwerk. Het is goed om dat kort toe te lichten. Een professioneel alimentatierapport houdt rekening met:

  • de welstand die tijdens het huwelijk gebruikelijk was
  • de kosten van de kinderen als onderdeel van de gebruikelijke uitgaven
  • de financiële behoefte van beide volwassenen
  • de mate waarin een volwassene zichzelf van levensonderhoud kan voorzien
  • de mate waarin een volwassene beschikt over de financiële draagkracht om anderen te onderhouden

Wat redelijk en billijk is, als het gaat om deze Tremanormen, ligt vast in aanbevelingen van de Commissie Alimentatienormen en ligt vast in uitspraken van rechters. Dit laatste wordt jurisprudentie genoemd.

Een bijzondere uitspraak omtrent de mate waarin iemand zichzelf van levensonderhoud kan voorzien, vindt u toegelicht in dit artikel >>>

Wat redelijk en billijk is in een situatie hangt af van de onderhandelingsruimte die partijen elkaar gunnen. Is die onderhandelingsruimte er niet, dan zal een rechter uiteindelijk uitspraak doen. Is die onderhandelingsruimte er wel, dan krijgt u binnen de kaders van de wet de mogelijkheid om van de Tremanormen af te wijken. Als gerenommeerde alimentatiedeskundigen begeleiden en voorzien wij u graag van een gedegen alimentatierapport.

 

Alimentatieberekening en uw echtscheiding

Een echtscheiding verloopt in meerdere fasen. Afspraken voor de korte termijn (wonen en inkomen) vragen om een andere procedure bij de rechtbank dan de bodemprocedure, die er is voor afspraken voor de langere termijn. Dat betekent dat ook de berekeningswijze daarop aangepast moet zijn.

Bent u al gescheiden en vraagt u zich af of de alimentatie nog wel passend is, dan vraagt ook dat om een andere aanpak.

 

Wij zorgen dat u ongeacht de fase waarin uw echtscheiding zich bevindt er sprake is van een passende berekeningswijze.

 

Klik op snel contact om een afspraak te maken met een van onze alimentatiespecialisten.

 

Of bel naar onze vestigingen (regio Amsterdam) 020-482.58.42 of (regio 't Gooi) 0294-25.34.44, wanneer u een professionele alimentatieberekening wilt laten maken.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter