Overlijden

Het overlijden van een dierbare vraagt om een zorgvuldige begeleiding. Betreft dit meer dan de vormgeving van de uitvaart, dan biedt de inzet van een professionele mediator vele voordelen. Hoe goed ook een testament juridisch en fiscaal is opgesteld, het is helaas geen garantie voor een afwikkeling van de nalatenschap zonder ruzie. Als familiemediator weten wij geld en emotie op de juiste wijze voor u te combineren.

 

Notarissen hebben in toenemende mate te maken met ruzie over erfenissen. Echtscheidingen, tweede huwelijken, lossere familiebanden, steeds grotere vermogens en de maatschappelijke verschuiving naar gelijkwaardigheid van verschillende generaties binnen een familie leiden in toenemende mate tot familieconflicten als een erfenis moet worden verdeeld. Het ontbreken van een testament en de onbekendheid met de intenties van de erflatermaken de afwikkeling van een nalatenschap niet gemakkelijk.

 

Behalve dat er fiscale, juridische en financiële haken en ogen aan een erfenis kunnen zitten, speelt de historie van het gezin en de familie een wezenlijke rol. Een goede familiemediator begrijpt dat een kind, dat zich altijd achtergesteld heeft gevoeld door de overleden ouder, andere gevoelens bij het overlijden kan hebben dan het kind dat wel een goede relatie met de overleden ouder had. Het overlijden van een vader, die was hertrouwd met een veel jongere vrouw en kinderen uit verschillende huwelijken heeft, kan achterdocht en geschonden vertrouwen oproepen. Wat jarenlang onbesproken is gebleven, wordt door de verdeling van een nalatenschap op scherp gezet. Erfgenamen kunnen het als hun laatste kans zien om alles wat scheef was in hun ogen recht te zetten of om hun gelijk te halen.

 

Nalatenschapsmediation

Gesprekken voorafgaand aan een overlijden stellen de toekomstige erflater in de gelegenheid kennis te nemen van de belangen van de beoogde erfgenamen. De dood hoeft geen taboe te zijn. Toch blijkt een gesprek over de dood en het nalaten van vermogen voor velen een brug te ver. De systemen gezin en familie worden op de proef gesteld. Ook de aangetrouwden hebben daarin een rol. Zelfs het niet hebben van een rol kan de oorzaak worden van verstoorde verhoudingen binnen het gezin of de familie.

Met behulp van mediation slaagt u erin de nalatenschap zo te verdelen waarbij u idealiter tegemoet komt aan alle belangen die er kunnen spelen. Op die wijze wordt de boedel verdeeld en niet de familie. Het vereist soms dat oud zeer bespreekbaar gemaakt wordt. Uiteindelijk levert dit een evenwichtige verdeling op en kunnen verstoorde familieverhoudingen worden hersteld.

 

- is degene die is overleden en die laat vererven; erflater.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter