Pensioneren - een kwestie van geld en gevoel

Pensioneren betekent het afsluiten van uw werkzame periode binnen een bedrijf of misschien wel van uw eigen bedrijf. Het betekent afscheid nemen van collega’s met wie u soms jaren hebt samengewerkt of van medewerkers, die voor u hebben gewerkt. Pensioneren betekent loslaten en tegelijkertijd omarmen. Het omarmen van een nieuwe tijdsinvulling en veelal ook wennen aan of zoeken naar een andere rolverdeling thuis.

 

Pensioneren kent ook financiële aspecten. Of het pensioenmoment nu nog ver weg is of al dichtbij, het belang van een goede afstemming van inkomsten en uitgaven is groot. En wat dacht u van de kwaliteit van uw pensioenvoorzieningen voor uw nabestaanden? Die wilt u toch goed verzorgd achterlaten?

 

De kwaliteit van een pensioenregeling wordt meestal pas ervaren "als het zo ver is". Tja…. en als die kwaliteit dan tegenvalt, dan is er meestal niets meer aan te doen. Juist hierom, maar ook vanwege de niet financiële aspecten is pensioneren een familiekwestie, waar u vroegtijdig bij stil zou moeten staan.

 

Deeltijdpensioen

Bij veel pensioenregelingen is tegenwoordig de optie van deeltijdpensioen mogelijk. Dan werkt u deels en deels gaat uw ouderdomspensioen al in. Dat verlaagt uw ouderdomspensioen, maar minder rigoureus dan wanneer u voor uw pensioendatum volledig stopt. U blijft namelijk pensioen opbouwen over de dagen dat u nog werkt.

Deeltijdpensioen heeft ook als voordeel dat het de werkdruk verlaagd. U houdt meer tijd over voor leuke dingen en gaat beter voorbereid de volgende fase van uw leven in. Deeltijdpensioen is een prima moment voor een financieel plan. Dan weet u ook wat uw plannen u werkelijk kosten en hoe haalbaar uw wensen zijn. 

 

Pensioenwensen

Wist u dat uit een Europees onderzoek van verzekeraar AON blijkt dat een kleine 40% van de Nederlanders na pensionering denkt aan emigratie naar Spanje, Frankrijk, Italië of een ander land? Hun verwachting is dat zij dankzij goedkope vliegreizen en internet goed in contact te kunnen blijven met de familie. En uit ander onderzoek blijkt dat werknemers die eerder dan verwacht met pensioen moeten meer moeite hebben zich met hun nieuwe situatie te verzoenen dan zij die vrijwillig en op een zelfbepaald moment pensioneren. Alles draait erom of de pensionering vrijwillig is of niet en het gevoel van controle dat daarmee samenhangt. Trekt iemand vrijwillig de deur achter zich dicht, dan wordt de nieuwe levensfase doorgaans positiever beleefd.

 

Alles pleit er voor om vroegtijdig te starten met een pensioenvoorziening en deze naarmate de pensioendatum dichterbij komt nader te concretiseren. Dat maakt een goede financiële en fiscale pensioenplanning onmisbaar. Of u nu zelfstandig ondernemer bent, directeur grootaandeelhouder van uw vennootschap of werknemer, een vroegtijdige start van uw pensioenopbouw verdient zichzelf terug. In combinatie met het pensioenadvies mag u van ons als familiemediators ook de juiste persoonlijke begeleiding voor u en uw dierbaren verwachten. Voor al uw pensioenwensen zijn wij graag de professionals die u daarbij begeleiden.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter