Bedrijfsoverdracht

De voorbereiding van een succesvolle bedrijfsopvolging begint naar onze mening eerst bij uw privé positie en niet eens direct bij uw onderneming. Dat lijkt merkwaardig, maar uit onderstaande voorbeelden blijkt onze visie. Neemt u bijvoorbeeld eens uw beleggingsbeleid. Een succesvol ondernemerschap heeft u wellicht al enig privé vermogen opgeleverd waarmee u belegt. Veelal zijn effectenportefeuilles van actieve ondernemers gericht op groei. De effectenportefeuille van de gepensioneerde ondernemer is in de situatie dat er behoefte is aan inkomsten uit vermogen gericht op inkomen. Een dergelijk verschil vereist een geleidelijke omvorming van de samenstelling van uw effectenportefeuille. U wenst uw winsten immers optimaal te verzilveren.

 

Ook uw woonomgeving kan veranderen. Wonen en werken gaan in een aantal situaties hand in hand. Soms zelf fysiek. U woont dichtbij of misschien wel boven de zaak. Loskomen van de zaak betekent in dit soort situaties veelal dat ook uw woonomgeving verandert. Ook voor dit onderdeel is het van belang ruimschoots de tijd te nemen om u op een nieuwe woonomgeving te oriënteren.

 

Als laatste voorbeeld noemen we uw huwelijkse voorwaarden en testamentaire bepalingen. Nadat de verkoop van uw onderneming is gerealiseerd is uw positie op dit vlak aanmerkelijk gewijzigd. Het is van belang om u zich in een vroegtijdig stadium te realiseren dat deze veranderingen ook leiden tot nieuwe mogelijkheden op dit terrein. Het optimaliseren van uw vermogenspositie mede in het licht van een eventuele overgang naar een volgende generatie verdient vroegtijdig aandacht. Deze vorm van advisering, ook wel estate planning genoemd, vereist net als de bedrijfsopvolging een gedegen voorbereiding.

 

Smit Vernooij c.s. houdt zich als adviesmaatschap bezig met bovengenoemde zaken. Door zowel te opereren op het terrein van uw privé positie als op het terrein van uw zakelijke positie zijn wij gewend om op het gebied waar zakelijk en privé zich vermengen daadkrachtig te adviseren op financieel, fiscaal en juridisch vlak. Het is deze multidisciplinaire taak die u van ons als erkend financieel planners mag verwachten.
Daarmee zijn wij in combinatie met uw zakelijke adviseur(s) op het gebied van accountancy een ideaal koppel. Na de bedrijfsopvolging blijven wij graag samen met uw accountant de adviseur voor uw gehele financiële positie, terwijl de taak er voor de corporate finance adviseur dan opzit. Het delen van deze zeer belangrijke periode uit uw leven, de verkoop van uw onderneming, geeft u en ons de juiste voedingsbodem voor een langdurige vertrouwensrelatie.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter