Afscheid nemen

Wat is de beste manier om afscheid van elkaar te nemen? Die vraag is eenvoudig te stellen en u hebt deze vraag wellicht al eens aan uzelf gesteld. Het leven bestaat per slot van rekening uit kennismaken, uit het hebben van een relatie met elkaar en uit het afscheid nemen van elkaar. Kortom wat zijn uw ervaringen als het gaat om afscheid? Hoe kijkt u daar op terug? Wat ging er volgens u goed en wat zou u willen dat er anders gaat? Wij hopen u met dit artikel enigszins op weg te helpen.

 

Bang, blij, boos of bedroefd over afscheid

Bij afscheid nemen horen emoties als bang zijn, boos zijn, blij zijn of bedroefd zijn. Ze komen alle vier voor als het gaat om afscheid nemen. En ze kunnen je aardig te pakken hebben, die emoties. Zozeer zelfs dat het lastig wordt om rustig na te kunnen denken. De kunst en kunde van een goede relatie schuilt in het kunnen herkennen en erkennen van gevoelens. Dat gaat ook op voor het nemen van afscheid. Stap 1 is dan ook om uw gevoelens te benoemen. "Wat voel ik wanneer die ander 'dit of dat op die manier' tegen mij zegt?" Stap 2 is wat lastiger. Wanneer u voor uzelf hebt vastgesteld welke gevoelens u heeft, dan zult u dit de ander duidelijk moeten maken. Wees u er van bewust dat wat u zegt en de manier waarop u dit zegt ook bij de ander weer emoties oproept. Er zijn er dus twee voor nodig om een gesprek goed te laten verlopen. Uw openheid over uw gevoelens zijn een mooie uitnodiging aan de ander zich eveneens bloot te geven, maar dat moet die ander natuurlijk wel kunnen.

 

Mediation

Mediation kan daar bij helpen. Mediation is het gezamenlijk bespreekbaar maken van een lastig onderwerp met behulp van een neutrale vakbekwame conflictbemiddelaar; de mediator. De mediator staat niet boven de partijen en doet geen 'uitspraak van bovenaf'. Bij mediation bepalen partijen binnen de kaders van de wet zelf de oplossing. De mediator helpt hen om deze samen te bereiken.

 

Voorbeelden van gebeurtenissen waarbij afscheid nemen aan de orde is binnen de familiesfeer zijn er te over. Hoe combineert u binnen een familiebedrijf privé en zakelijke belangen? Hoe zorgt u dat uw echtscheiding goed verloopt? Hoe houdt u een familierelatie in balans als de erfenis aanvoelt als het tegenovergestelde?

 

Bij al deze voorbeelden zal de mediator aan de gesprekspartners vragen welke belangen er voor hen spelen. Als er bij een echtscheiding strijd is over wie er in de woning kan blijven wonen, dan is de uitspraak "Ik wil in de woning blijven wonen" een standpunt. Dat wat het voor die persoon zo belangrijk maakt om dit standpunt te kiezen, is het belang in kwestie waar het werkelijk om gaat. Het belang dat er achter schuil gaat. Een mediator is in staat om die belangen boven tafel te krijgen. Want zonder die belangen lukt het niet om afspraken met elkaar te maken.

 

Nalatenschapsmediation

Die werkwijze bewijst ook zijn nut als het gaat om het nalaten of erven. Daar waar een notaris juridisch het nalaten beschrijft in een testament, daar bewijst de mediator zijn nut door met de betrokkenen gesprekken te voeren. In de praktijk begint het gelukkig ook steeds vaker voor te komen dat er vooraf met elkaar wordt gesproken. Heel langzaam verdwijnt het taboe om over dit onderwerp te praten. Praten over de dood is al niet een eenvoudig onderwerp, laat staan dat degene die het aangaat aan zijn dierbaren wil duidelijk maken hoe hij of zij graag na zou willen laten. Voor velen is dit dan ook de reden om dit onderwerp maar niet op de agenda te zetten en zo komt van uitstel uiteindelijk afstel. Met als gevolg dat de erflater slechts zijn testament achterlaat zonder dat er duidelijk wordt wat zijn bedoelingen waren. Onenigheid ligt klaar om te ontkiemen. Notarissen melden dat er in 75% van de gevallen in enige mate sprake is van ruzie. In hoeveel van die gevallen had dit voorkomen kunnen worden?

 

Uw familie is uw grootste goed. Zorg daarom dat u met aandacht en openheid met elkaar omgaat. Ook als het erom gaat om afscheid van elkaar te nemen. Want ook het nemen van afscheid hoort bij uw persoonlijke geschiedenis. En die dragen wij allen met ons mee inclusief de daarbij behorende emoties.

 

Erf aangenaam

Speciaal over het onderwerp erfenissen en hoe wij u en uw gezin hierbij kunnen begeleiden om dit onderwerp zo aangenaam mogelijk te bespreken, maakten wij de website: erfaangenaam.nl

Wilt u nader kennis met ons maken, belt u ons dan voor een afspraak of lees meer op erfaangenaam.nl

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter