Erven en schenken

Een schenking is een overeenkomst tussen twee partijen waarbij de één iets aan de ander geeft. Dat is een warm gebaar. Een schenking kan echter ook de omvang van de nalatenschap en van de erfdelen beïnvloeden.

 

Een nalatenschap is alles behalve alleen maar geld. Een nalatenschap is emotie. U hebt een dierbare verloren en vervolgens wordt zijn of haar bezit verdeeld. Hetzij naar de letter van de wet, hetzij zoals de dierbare zelf heeft bepaald. Hoe het ook zij, overleg is van belang.

 

Hoe voorkomt u dat de verdeling van de nalatenschap ook tot een verdeling binnen de familie leidt? Dat is een lastig vraagstuk. Temeer daar een nalatenschap afgehandeld moet worden! Dan is een deskundig mediator van groot belang.

 

Het getuigt van wijsheid om een testament niet in alle stilte op te laten stellen en te laten voortbestaan, maar om de betrokkenen hierover persoonlijk te informeren. Praten over de dood hoeft geen taboe te zijn, als u zich maar op de juiste wijze voorbereidt.

 

Uw familie is uw grootste goed. Zorg daarom dat u met zorg voor elkaar de overdracht van uw vermogen regelt. Wij zijn hierbij graag uw deskundig mediator. Meer weten over aangenaam erven? Kijk dan op erfaangenaam.nl

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter