Scheiding, kinderen en goed ouderschap

Aan ouders die van elkaar wensen te scheiden, omdat een relatie met ruzie niet goed is voor de kinderen hebben we een krachtige boodschap:

“Kinderen van gescheiden ouders hebben alleen maar baat bij de scheiding als de ruzies stoppen!”

En omdat wij geloven dat ouders een onvoorwaardelijke liefde voor hun kinderen voelen, weten we dat alle ouders erin kunnen slagen met elkaar, maar toch gescheiden van elkaar, hun kinderen op basis van constructief overleg een zo optimaal mogelijke liefderijke toekomst te bieden. Deze themapagina gaat over echtscheidingsmediation en de wijze waarop de vraagstukken van kinderen aan de orde kunnen komen.

 

Een scheiding is een emotioneel beladen kwestie met grote gevolgen voor zowel de ouders als de kinderen. Echtscheidingsmediation biedt u de kans op een goede wijze afscheid te nemen van elkaar als partners en te leren inzien dat u voortaan uitsluitend nog als mede-ouder met elkaar in overleg dient te blijven. Kinderen doen een groot beroep op u als ouder. Strikt genomen verandert de scheiding daar niets aan. Doordat je samen kinderen hebt, blijf je levenslang met elkaar verbonden. Uw kinderen hebben wettelijk maar bovenal moreel recht op zowel hun vader als op hun moeder. Hoe moeilijk dit ook kan zijn voor u als ouders. Dit betekent dat u als ouders zult moeten blijven samenwerken. Daarmee voorkomt u dat uw kinderen in de war raken, van hun loyaliteitsvraagstuk in een loyaliteitsconflict raken of dat zij u proberen tegen elkaar uit te gaan spelen.

 

Het belang van een scheidingsmelding

Een scheiding is een pijnlijke gebeurtenis, voor zowel ouders als kinderen. Het is dan ook goed voor te stellen dat u deze pijn uw kinderen wilt besparen. Zodra echter duidelijk is dat u besloten hebt te gaan scheiden, is het van belang er niet te lang mee te wachten en het tegen de kinderen te vertellen. Wacht niet tot de scheiding rond is. Kinderen hebben, hoe moeilijk wij ons dit vaak ook kunnen voorstellen, namelijk vaak al een gevoel dat er iets niet klopt. Zij zijn hier erg gevoelig voor en pikken kleine signalen snel op. Als u te lang wacht met de scheidingsmelding loopt u het risico dat uw kinderen hun eigen 'verkeerde' verklaringen geven aan gebeurtenissen. Dit kan leiden tot een verstoord beeld over de scheiding en wat dat voor hen betekent. Kinderen kunnen hier behoorlijk last van krijgen. Ze kunnen zich angstig of onrustig gaan voelen. Als u te lang wacht, zit er bovendien nog een ander risico aan vast. Kinderen kunnen van een ander te horen krijgen dat hun ouders uit elkaar gaan. U zult begrijpen dat dit de situatie nog pijnlijker maakt.

 

Hoe vertelt u aan uw kinderen dat u gaat scheiden?

Het is van belang dat u er samen goed over nadenkt hoe u het de kinderen gaat vertellen. Daarbij zijn de volgende punten essentieel:

  • Zoek een 'rustig' moment uit. Dus niet vlak voordat de kinderen gaan slapen of vlak voordat ze naar school moeten. Kies het moment zo dat u naderhand nog de mogelijkheid hebt om samen met de kinderen, eventueel afzonderlijk, te praten en vragen te beantwoorden. Ook moet er mogelijkheid zijn voor afleiding nadat het slechte nieuws verteld is;
  • Vertel altijd samen dat u besloten hebt uit elkaar te gaan en zorg ervoor dat het hele gezin samen is;
  • Pas uw woorden en manier van uitleg aan de leeftijd van uw kind(eren) aan;
  • Leg ze uit dat mama en papa gaan scheiden, maar dat dit niet hun schuld is. Scheiden is iets dat grote mensen doen en daar hebben kinderen geen invloed op;
  • Benadruk dat de scheiding definitief is. Dit is van belang anders krijgt het kind valse hoop;
  • Ook al houden jullie niet meer van elkaar, benadruk dat u allebei van uw kinderen blijven houden. De liefde voor de kinderen gaat nooit over;
  • Spreek niet in negatieve bewoordingen over elkaar;
  • Laat de kinderen niet kiezen tussen jullie beiden. Dit is essentieel. Kinderen kunnen erg worstelen met het vraagstuk of zij ook moeten kiezen voor één van de ouders. Dit wordt ook wel het loyaliteitsconflict genoemd. Als kinderen het gevoel hebben dat ze moeten kiezen tussen of een voorkeur moeten uitspreken voor een van hun ouders ontstaat er een innerlijk conflict voor het kind: terwijl het kind zijn loyaliteit naar de ene ouder uit, doet hij tegelijkertijd de andere ouder tekort, en andersom. Hoe sterker het kind zich onder druk gezet voelt om te moeten kiezen tussen beide ouders, hoe groter de innerlijke conflicten en hoe groter de kans dat de psychische gezondheid van het kind in gevaar komt.

 

Tot slot geldt nog: de scheidingsmelding aan de kinderen is dan wel 1 gesprek, maar het is goed om te beseffen dat in de periode die volgt meer gesprekken nodig zullen zijn om de kinderen werkelijk te laten beseffen wat scheiden inhoudt. Ze moeten de kans krijgen de scheiding te accepteren en dit zal veel tijd en gesprekken kosten.

 

De buitenwereld

Een scheiding is iets dat zich binnen het gezin afspeelt en het kan moeilijk zijn dit naar buiten te brengen. Hierbij kunnen gevoelens van schaamte of onbegrip een rol spelen. Het is voor de kinderen belangrijk dat er met hen overlegd wordt aan wie het verteld wordt, hoe het verteld wordt en wanneer het verteld wordt. Als uw kind het (nog) niet wil vertellen respecteer dit dan en probeer in gesprekken erachter te komen waarom hij/zij er nog niet aan toe is om het anderen te vertellen. Probeer samen manieren te vinden om het voor uw kind op een zo veilige mogelijke manier naar buiten te brengen.

 

Hoe nu verder

Vooral in de periode na de scheidingsmelding en in de beginfase van de fysieke scheiding (d.w.z. als de ouders daadwerkelijk apart gaan wonen) zijn er veel gevoelens van onzekerheid en onveiligheid bij kinderen. Ze raken het oude leven kwijt en weten nog niet precies hoe het nieuwe leven eruit gaat zien. Juist in deze fase is het van belang om dit te onderkennen en te proberen zekerheden voor uw kind te creëren en voor veiligheid te zorgen. Dit betekent vooral: gebruik maken van vaste rituelen (bijvoorbeeld bij het naar bed gaan) en het maken van vaste afspraken met elkaar als gezin hoe de komende periode eruit gaat zien, zoals afspraken rondom het voorlopige contact met vader of moeder.

 

Deskundige hulp voor kinderen

Voor kinderen kan het van belang zijn om deskundige hulp voor hen in te schakelen. Daarbij passen wel enkele kanttekeningen. Het inschakelen van hulp voor uw kinderen zou bij u of bij uw kinderen het gevoel op kunnen roepen, dat kinderen daar alleen baat bij hebben als er “iets mis is”. Juist door dit voor te zijn, voorkomt u dat uw kind “verwezen” wordt omdat er iets aan de hand zou zijn met het kind. Veel kinderen hebben behoefte aan een vertrouwenspersoon. Een deskundig oor dat hoort wat het kind vertelt en tegelijkertijd ook waarneemt of de boodschap die het kind vertelt zich beperkt tot wat het zegt of dat er tussen de regels door meer is dat verteld kan worden.

Deskundige hulp voor kinderen mag u verwachten van academisch geschoolde professionals zoals een NIP-psychologe of orthopedagoge. Op het internet zult u meerdere programma’s tegenkomen waaraan uw kind of waaraan u en uw kind kunnen deelnemen om de scheiding op goede wijze te verwerken. Informeert u vooral naar de opleiding van de persoon in kwestie. Een vierdaagse training maakt een willekeurige persoon nog niet tot een deskundige. Hoe groot de toewijding van die persoon ook is. Toewijding is goed, maar empathie met behoud van distantie is beter.

Voor dit moment kiezen wij ervoor om slechts één doorverwijzing op te nemen op deze themapagina. Tegelijkertijd is dit ook een uitnodiging aan de markt om programma’s voor kinderen in echtscheidingsituaties bij ons aan te melden. Wij laten ons graag overtuigen van echte kwaliteit.

 

Kindenechtscheiding.nl

Informatie over alles wat met kinderen en scheiding te maken heeft, kunt u vinden op de website www.kindenechtscheiding.nl. Er is naast informatie voor ouders en kinderen ook informatie voor dierbaren, zoals grootouders, ooms en tantes.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter