Schulden verdelen bij echtscheiding

Bij een echtscheiding moet je verdelen wat er gemeenschappelijk is. Voor goederen betekent dit dat je afspreekt aan wie een bepaald goed wordt toebedeeld en ook hoe de ander in verband hiermee gecompenseerd wordt. Maar hoe werkt dit dan bij gemeenschappelijke schulden? Dat lees je in dit artikel.

 

Gemeenschappelijke schulden

Gemeenschappelijke schulden kun je niet verdelen. Er is immers een geldverstrekker met wie jullie zijn overeengekomen dat er sprake is van een gemeenschappelijke schuld. Die geldverstrekker heeft een lening in de boeken, die behoort bij twee personen. Beiden zijn aansprakelijk voor de gehele schuld. Hoofdelijke aansprakelijkheid heeft dat. Hoe jullie onderling de verdeling van de lasten van de lening hebben afgesproken, is aan jullie. Die verdeling wordt de draagplicht genoemd.

Wat moet je dan doen om ervoor te zorgen, dat na jullie scheiding slechts nog een van jullie de debiteur of schuldenaar is? De persoon die aansprakelijk èn draagplichtig is.

 

Schuldvernieuwing

Voor schulden die door één van de partners gedragen gaan worden, is het noodzakelijk dat er nieuwe afspraken met de schuldeiser (schuldvernieuwing) gemaakt worden. Hoe gaat dat in zijn werk? Laten we als voorbeeld een auto nemen, waarop nog een lening rust.

Bij het vastleggen aan wie deze auto wordt toebedeeld, wordt over het algemeen de verplichting opgenomen dat door deze partij tevens de daarvoor aangegane schuld wordt overgenomen onder vrijwaring van de andere partij. Dat betekent dat deze vrijwaring op het moment van levering van het goed dient te zijn geregeld. Daarom verdient het aanbeveling om aan de levering van de auto een opschortende voorwaarde te verbinden. Namelijk dat de schuldeiser verklaart dat de ander uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor die schuld zal zijn ontslagen. Met als gevolg dat ook de draagplicht voor die persoon is beëindigd.

 

Registratiesysteem schulden

In het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van de Stichting BKR staan de leningen die je op dit moment hebt en die je de afgelopen 5 jaar hebt gehad. Alle banken en geldverstrekkers zijn verplicht jouw lening te melden bij het BKR. De registratie is een melding dat je een lening hebt. Dit is een positieve registratie. Hoe werkt het voorbeeld van de auto en de lening die daarbij behoort dan door in de registratie?

 

Op het moment dat jullie met de kredietverstrekker (schuldeiser) zijn overeenkomen dat de schuld volledig op de naam één van jullie komt te staan, wordt de huidige registratie op naam van beiden beëindigd. Degene die de auto krijgt toebedeeld en de lening heeft overgenomen krijgt een nieuwe registratie met het restant bedrag. De kredietverstrekker is verplicht dit binnen uiterlijk vier weken aangepast te hebben.

Het gebeurt weleens dat de kredietverstrekker hierin verzuimd. Je doet er dus verstandig aan om zelf nog een controle te doen na het verstrijken van die vier weken. Wij adviseren je om de kredietverstrekker je te laten bevestigen, dat de huidige registratie (lening op beider naam) is beëindigd.

 

Financieel scheidingsmediator

Zoek je een scheidingsmediator die ervoor zorgt dat alles tot in de kleinste details is geregeld, neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter