Juridische expertise scheidingsmediator belangrijk

Het verdelen van de bezittingen en schulden bij een echtscheiding is lang niet altijd eenvoudig. Dat blijkt wel uit onderstaand voorbeeld. Juridisch kan een verdeling best complex zijn. Voor wie af wil wijken van een juridisch correcte verdeling geldt, dat er mogelijk fiscaal belaste schenkingen ontstaan. Financieel gezien betekent dit alles: zoek een scheidingsmediator uit, die juridisch, fiscaal en financieel goed onderlegd is.

 

Vergoedingsrecht

Het Gerechtshof Amsterdam deed op 7 januari uitspraak in een verdelingskwestie (nummer ECLI:GMAS:2020:74) over een gemeenschap van goederen. Het betreft hier een huwelijk uit 1979, dat in 2017 door echtscheiding werd ontbonden.

In kwestie is de vraag of een in 2014 gekochte auto tot de huwelijksgoederengemeenschap behoort. Volgens de man moet de auto buiten de verdeling blijven, omdat deze is betaald met door hem ontvangen erfenisgelden. De vrouw stelt van niet, omdat de auto is betaald van de en/of-rekening van partijen. De man zou de aankoopsom aan die bankrekening terugbetalen als hij zijn erfenis had ontvangen, maar heeft dat nooit volledig gedaan, aldus de vrouw.

Hoe is dit nu juridisch bepaald? Is de auto onderdeel van de huwelijksgoederengemeenschap of behoort de auto toe aan het privé vermogen van de man?

 

De auto behoort op het moment van verkrijging volledig toe aan de huwelijksgoederengemeenschap. De auto is betaald met gemeenschapsgeld. Omdat partijen al waren overeengekomen dat de aankoop van de auto slechts zou worden voorgeschoten vanuit de en/of-rekening en omdat hen reeds bij aanschaf van de auto voor ogen stond dat deze uiteindelijk vanuit het privévermogen van de man zou worden betaald, brengen de omstandigheden van dit geval mee dat het erop neer komt de auto buiten de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap blijft.

 

Wanneer de man voor meer dan de helft van de aankoopsom geld heeft overmaakt aan de gemeenschappelijke bankrekening behoort de auto inderdaad tot zijn privévermogen. Voor wat de man tekort heeft overgemaakt, heeft de huwelijksgoederengemeenschap een vordering op het privévermogen van de man. Dit wordt een vergoedingsrecht genoemd.

 

Verdelen huwelijksgoederen

Het verdelen van het huwelijksvermogen vereist precisie en expertise. Administratie moet uitwijzen hoe de eigendom van goederen is ontstaan. Wij zijn zeer ervaren mediators in het vaststellen van verdelingsvraagstukken. Advies of begeleiding nodig?

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter