Kindregelingen veranderen per 2015

Vanaf 2015 zijn er nog maar 4 regelingen die ouders financieel ondersteunen. Dit zijn de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De overige regelingen verdwijnen of gaan op in andere regelingen. Voor ouders met kinderen tot 21 jaar heeft dit gevolgen. In het bijzonder voor gescheiden ouders.

 

Houd het simpel

Sinds de invoering van de wet Inkomstenbelasting 2001 was het aantal kindregelingen gegroeid tot elf regelingen in totaal. Met het devies in het achterhoofd om regelingen vooral simpel te houden, is de overheid erin geslaagd het aantal regelingen terug te brengen naar vier! Dat betekent concreet dat regels rond de kinderbijslag en het kindgebonden budget veranderen. De regels rond de combinatiekorting  en de kinderopvangtoeslag wijzigen niet.

 

Vanaf 2015 krijgen alle ouders te maken met deze wijziging binnen de sociale zekerheid. Hoe deze voor u individueel uitpakt, kan nu nog lang niet in alle gevallen individueel bepaald worden.

 

Alleenstaande ouderkorting en kindgebonden budget

Per 1 januari 2015 worden de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting en ouderschapsverlofkorting afgeschaft. Dit geldt ook voor de aftrek voor het levensonderhoud van kinderen tot 21 jaar. Dit gaat samen met aanpassingen van het kindgebonden budget – de tegemoetkoming voor ouders met kinderen tot 18 jaar.  De wet hervorming kindregelingen verandert het kindgebonden budget op een aantal punten:

  • Alleenstaande ouders krijgen vanaf 1 januari 2015 extra kindgebonden budget. De aanvulling voor alleenstaande ouders met een minimumuitkering en de fiscale korting voor alleenstaande ouders verdwijnen. Voor alleenstaande ouders in de bijstand komt een overgangsregeling tot 1 januari 2016.
  • Het budget van de tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) voor kinderen jonger dan 17 jaar gaat per 1 augustus 2015 op in het kindgebonden budget. Het bedrag voor alle kinderen van 16 en 17 jaar gaat omhoog.
  • De inkomensgrens van het kindgebonden budget gaat per 1 januari 2015 naar beneden. Hierdoor krijgen mensen met een inkomen boven deze grens minder tegemoetkoming.
  • De bedragen voor het 1e en 2e kind gaan per 1 januari 2015 omhoog. Voor het 1e kind is de stijging €15 per jaar. Voor het 2e kind €255 per jaar.

 

Wat betekent dit voor u persoonlijk als gescheiden ouders

Berekeningen zoals het kindgebonden budget kunnen via de overheid pas vanaf december 2014 worden gemaakt. Voor die berekeningen kunt u terecht op toeslagen.nl. Voor de vele gescheiden ouders is dit rijkelijk laat. Zij hebben bij de verdeling van de kosten van de opvoeding en de zorg van hun kinderen rekening gehouden met de fiscale regelingen.

 

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, volgen wij deze ontwikkelingen op de voet. Zodra wij menen op een effectieve wijze de gevolgen van deze wijzigingen in de sociale zekerheid voor uw situatie door te kunnen rekenen, melden wij dit op onze website. Dat biedt u de mogelijkheid om vast te stellen wat deze wijzigingen concreet voor uw situatie betekenen.

 

Wij adviseren u spoedig na de zomervakantie met elkaar te inventariseren van welke regelingen u nu gebruik maakt en vast te stellen wat eventuele andere bespreekpunten zijn aan het ouderschap. Die bespreekpunten kunnen de agenda vormen om met elkaar en met uw mediator een overleg te starten om tijdig te anticiperen op de wijzigingen die ingaan per 1 januari 2015.

 

Voor meer informatie kunt u ook terecht op Rijksoverheid.nl

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter