Wijzigingen ouderschap per 1 april 2014

Per 1 april 2014 is de volgende wetgeving van kracht met betrekking tot het familierecht.

Lesbisch ouderschap

De vrouwelijke partner van de moeder - de zogeheten duomoeder - kan met ingang van 1 april 2014 juridisch ouder worden zonder daarvoor naar de rechter te moeten. Dat was voorheen alleen mogelijk door rechterlijke tussenkomst. Dat kostte tijd en geld, in tegenstelling tot de nieuwe regeling die veel eenvoudiger en nagenoeg gratis is.

De duomoeder wordt automatisch juridisch ouder als zij gehuwd is en er sprake is van een onbekende zaaddonor in de zin van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen. De erkenning is een eenvoudige handeling, die al vóór de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand kan worden geregeld. Bij de geboorte van het kind wordt de duomoeder dan juridisch ouder. Gemeenten registreren de aanpassingen in de basisregistratie personen.

 

Ouder van het kind binnen geregistreerd partnerschap

Daarnaast treedt op 1 april 2014 een wet in werking die enkele verschillen opheft tussen het geregistreerd partnerschap en het huwelijk. Zo wordt de man die op het moment van de geboorte van het kind met de moeder een geregistreerd partnerschap heeft vader van het kind. Nu moet hij het kind nog erkennen. Ook wordt de duomoeder die op het tijdstip van de geboorte met de moeder een geregistreerd partnerschap heeft moeder van het kind, mits er sprake is van een onbekende zaaddonor in de zin van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting.

Erkenning door gehuwde man

Dezelfde wet regelt ook dat vanaf 1 april 2014 een gehuwde man het kind van een andere vrouw dan zijn echtgenote buiten de rechter om kan erkennen. Vanuit het oogpunt van gelijke behandeling is er geen reden voor een uitzonderingspositie van de gehuwde man, zoals nu het geval is.

Gezagsregister

Ook wordt het mogelijk dat ouders door registratie in het gezagsregister iemand kunnen aanwijzen die na hun overlijden het gezag over hun kind uitoefent. Tot voorheen kon dit alleen via een testament (testamentaire voogdij). Deze nieuwe regel geeft ouders een ruimere en goedkopere mogelijkheid om het gezag over kinderen vast te leggen.

Wilt u meer dan alleen het gezag regelen, zoals bijvoorbeeld bepalingen die dienen te gelden ten aanzien van het voeren van het bewind over het vermogen van uw kind, dan blijft het raadzaam ons eerst te vragen om advies. De extra bepalingen kunnen daarna via uw testament worden vastgelegd.

 

Vindplaats

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/03/31/wetten-die-in-werking-treden.html

 

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter