Alimentatie op maat

Het berekenen van alimentatie is een vak apart. Als gecertificeerd financieel planners en in echtscheiding gespecialiseerde mediators kennen wij de rekenregels rondom alimentatie van binnenuit.

 

Binnen onze praktijk hanteren wij diverse methodieken om het alimentatievraagstuk inzichtelijk te maken voor betrokkenen. Want inzicht is een voorwaarde om tot langdurige afspraken te komen die recht doen aan alle partijen.

 

U kunt bij ons terecht voor de zogenaamde Tremaberekeningen - de alimentatieberekening volgens de normen van de rechtbank. Daarnaast maken wij zogenaamde besteedbaar inkomen berekeningen waarmee u inzicht krijgt in het bedrag dat resteert voor uw levensonderhoud. Echt maatwerk dus!

Welke informatie is noodzakelijk voor een Tremaberekening?

De volgende stukken / informatie is noodzakelijk voor het maken van een alimentatieberekening op basis van de Tremanormen:

 1. Een kopie van uw geldige legitimatie van beide personen
 2. Gegevens van uw inwonende kinderen voor zover jonger dan 21 jaar
 3. In het geval van een koopwoning en overige onroerende zaken in eigendom:
  • Opgave van de huidige restantschuld van de eigenwoninglening, de bruto rente per jaar en de verplicht gestelde premie(s) voor levensverzekeringen die gekoppeld zijn aan de eigenwoninglening
  • Een opgave van de WOZ waarde van de eigen woning
 4. In het geval van een huurwoning:
  • Laatste vaststelling van de huur door de woningbouwvereniging
 5. De laatste 3 aangiften inkomstenbelasting (IB) plus de definitieve aanslagen
 6. Opgaven van zorgtoeslag, huurtoeslag en voorlopige teruggaven / aanslagen IB
 7. Recente loonstroken (minimaal 3 per persoon)
 8. Premies voor arbeidsongeschiktheids- en begrafenisverzekeringen
 9. Een opgave van de ziektekostenpremies (nominaal, aanvullende en het eigen risico)
 10. In het geval van een eigen onderneming:
  • Jaarstukken van de laatste drie jaar
  • Adresgegevens van de accountant
 11. Reeds lopende alimentatieverplichtingen

Wilt u ons een alimentatieberekening laten maken, dan kunt u ons dit online laten weten of u neemt contact op met ons.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter