Ingewikkelde nalatenschap

Een erfenis of nalatenschap kan om meerdere redenen ingewikkeld zijn. In deze blog schetsen wij u die complexiteit. Zodat u een beeld heeft van de kluwen die ontrafeld moeten worden.

Tal van zaken zijn vaak met elkaar verweven. Als erfrechtspecialist en executeur is het onze taak om die verwevenheid te doorgronden, te beschrijven en zo te bepalen wie er recht heeft op een deel van de erfenis.

 

Tweede huwelijk

Stelt u zich eens voor dat iemand op vrij jonge leeftijd zijn echtgenoot (m/v) verliest. En dat er uit dat eerste huwelijk kinderen zijn geboren. Dan zijn er erfdelen voor deze kinderen ontstaan bij dat overlijden. Wanneer het tweede huwelijk eindigt door het overlijden van de nog levende echtgenoot van dat eerste huwelijk moeten wij nagaan waaruit die erfdelen bestonden en of ze zijn uitbetaald. Dat vraagt behalve kennis ook een goede administratie. Mogelijk beschikt de belastingdienst over een aangifte successierecht van dat eerste overlijden. En zo begint het ontrafelen.

 

Onderneming

Laten we aannemen dat het een nalatenschap van een ex-ondernemer betreft. Iemand die heel lang ondernemer geweest is, maar ook al heel lang ex-ondernemer is. Omdat hij rond zijn 55-ste zijn onderneming héél goed heeft kunnen verkopen. Dan moeten we weer terug in de tijd. Op zoek naar aanknopingspunten in verband met een eerste huwelijk en een tweede huwelijk en de juridische regels die voor die huwelijken golden. Waren er huwelijkse voorwaarden? Zijn zij tussentijds gewijzigd? Moet de waarde van een onderneming of de opbrengst hiervan nu wel of niet met een echtgenoot verrekend worden?

 

Kinderen en echtgenoot

De overgebleven echtgenoot kan een ander belang hebben, dan de kinderen uit het eerste huwelijk. Wat is daaromtrent bepaald in het laatste testament van de overleden ex-ondernemer? Hoe verhoudt dat zich tot bepalingen die zijn ontstaan bij het overlijden van de ouder van de kinderen (eerste huwelijk)?

 

Erfbelasting

Een omvangrijke nalatenschap betekent dat de erfbelasting ook relatief fors is. Als het vermogen voornamelijk uit kunst, andere verzamelingen of onroerend goed bestaat, is het zaak een plan te maken hoe de erfbelasting afgerekend gaat worden. Dat geldt ook voor eventuele schulden zoals hypotheken. Kortom de factor tijd speelt ook een nadrukkelijke rol. Schuldeisers, waaronder de belastingdienst, verwachten dat die schulden voldaan worden.

 

Deskundigen erfrecht, erfbelasting, nalatenschapsmediation

Omwille van de leesbaarheid beperken we deze blog tot deze vier aspecten. Van onze deskundigheid mag u verwachten dat wij accuraat omgaan met uw nalatenschap. Dat we zorgvuldig werken. Dat we de complexiteit willen verkennen, zodat we alles in goede banen kunnen leiden. Ook waar dat de relaties van de betrokken betreft. Onze jarenlange ervaring als mediators komt daarbij goed van pas. Discretie is onze tweede natuur.

 

Wilt u meer weten over onze expertise op het gebied van nalatenschappen, nalatenschapsmediation, erfrecht – en belasting neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter