Geheimhouding bij mediation en boete op lekken naar de media

De ene echtscheiding is de andere niet. Dit geldt ook voor de mate waarin er gelekt wordt naar de media.

Begin december 2022 vernamen we via de social media van Jochem Myjer dat hij en zijn vrouw Marloes Nova zijn gescheiden. ‘Zijn gescheiden’ oftewel voltooid verleden tijd. Eerst samen afronden en dan daar gecoördineerd over berichten. Zo kan het ook!

Hoe anders gaat het soms? De scheiding tussen Jorik Scholten (artiestennaam: Lil’ Kleine) en Jaimie Vaes lijkt geen geheimen te kennen.

 

Geheimhouding; hoe werkt dat eigenlijk?

Voor ons als MfN-registermediator[i] geldt dat wij gebonden zijn aan de MfN Gedragsregels en het MfN-Mediationreglement. In onze overeenkomst met de personen die het betreft is een geheimhoudingsplicht opgenomen. Die plicht geldt voor ons als mediator en ook voor de personen die het betreft; de deelnemers. De mediator en de deelnemers hebben de bedoeling om daarmee op onderdelen af te wijken van het wettelijk geldende bewijsrecht om daarmee de gewenste vertrouwelijkheid te waarborgen.

 

Informatie die al voor of buiten de mediation bekend is of was, valt daar niet onder. Maar al wat door de mediation is ontstaan, valt onder deze geheimhoudingsplicht.

 

Geheimhouding; hoe ver reikt dat?

Niemand mag de informatie uit de mediation delen met derden noch mag dit in een latere rechtszaak als bewijsmiddel gebruikt worden. De geheimhoudingsplicht tijdens de mediation heeft tot gevolg dat de mediator noch de deelnemers aan derden – dus ook in het geval die derde een rechter is – informatie delen over het verloop van de mediation. De geheimhoudingsplicht geldt ook voor een eventuele overeenkomst waarin het resultaat van de mediation wordt vastgelegd. Uit jurisprudentie blijkt dat informatie over de wijze van beëindiging van de mediation ook onder de geheimhoudingsplicht valt. Zo ver reikt de geheimhoudingsplicht.

 

En dat is maar goed ook. De vertrouwelijkheid en beslotenheid waarin de gesprekken plaatsvinden, vormt de vruchtbare bodem waardoor er duurzame afspraken gemaakt kunnen worden. Op basis van meer dan zeventien jaar ervaring weten wij dat dit geen wollige taal is, maar een harde voorwaarde om een mediation te laten slagen.

 

Geheimhouding en lekken naar de media

Mocht er toch informatie gedeeld worden met derden dan is het aan de deelnemers zelf een beroep te doen op het geheimhoudingsartikel uit onze mediationovereenkomst. Maar, zult u nu zeggen, dan is het leed al geschied. In de situatie van een bekende persoon en een partner die altijd baat heeft gehad bij anonimiteit is het denkbaar dat de bekende persoon meent er schade van te ondervinden dat de scheiding vroegtijdig bekend wordt.

Ook nu biedt onze ervaring uitkomst. We zullen in deze situatie uitgebreid aandacht aan deze aspecten besteden en daar commitment van de deelnemers op vragen. Een boete op lekken naar de media kan overeengekomen worden, maar kan in de praktijk moeilijk uitvoerbaar blijken. Zeker als er zich regelmatig meer partijen uit hoofde van hún rol dicht om het scheidende stel bewegen. Daarom vragen wij derden in voorkomende gevallen ook deze geheimhoudingsverklaring te tekenen. Dit alles om de vertrouwelijkheid van de mediation optimaal te borgen.

 

Discretie en geheimhouding in goede handen

Wij kennen het klappen van de zweep waar het discretie en geheimhouding betreft. Voelt u zich vooral uitgenodigd om met ons als mediator kennis te maken en onze jarenlange ervaring in uw voordeel te laten werken.

 

Rik Smit is bereikbaar via 020-482.58.42

Greet Vernooij is bereikbaar via 0294-25.34.44

Door hier te klikken kunt u buiten kantooruren online een terugbelverzoek aanmaken voor scheidingsbemiddeling of echtscheidingsmediation.

 [i] De Mediatorsfederatie Nederland (MfN) vertegenwoordigt het grootste deel van het beroepenveld en is daarmee dé representatieve organisatie voor mediation in Nederland. Sinds 1993 zetten zij zich in voor de professionalisering van het mediationberoep door het verzorgen van onder andere kwaliteitsborging en -verbetering. Het MfN-register is hét Nederlandse kwaliteitsregister van mediators. De Raad voor Rechtsbijstand en de Raad voor de Rechtspraak werken uitsluitend met MfN-registermediators.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter