Alimentatie berekenen voor ondernemers

De actualiteit rondom alimentatie gaat over het ‘minder exact’ bepalen van partneralimentatie en over de zorgplicht van de advocaat om altijd alimentatieberekeningen te maken. Dit laatst met name als cliënten duidelijk maken dat zij van partneralimentatie willen afzien.

 

Forfaitair alimentatie berekenen

Kinderalimentatie wordt berekend op basis van forfaitaire grondslagen. Als grondslag voor de kosten van wonen van een ouder wordt dan niet gerekend met de werkelijke woonlasten maar met een bedrag ter grootte van 30% van diens netto inkomen per maand.

Het adviesorgaan dat zich bezighoudt met alimentatierekenen heeft recent geadviseerd om ook de berekening van partneralimentatie op basis van forfaitaire grondslagen te maken.

 

Alimentatie en ondernemers

Sinds de economie danig in de war is geraakt door de ingrepen van de overheid als reactie op de coronapandemie, denk aan de lockdowns, hebben ondernemers in scheiding er moeite mee hun verdiencapaciteit duidelijk te maken.

Enerzijds kun je het standpunt innemen dat je beter kunt rekenen met normale omstandigheden zoals in de kalenderjaren 2019 en eerder. Anderzijds kunnen er ook lange termijneffecten zijn opgetreden waardoor omzet en winst structureel minder zijn dan voor de pandemie. Wat te denken van de invloed van de prijzen van energie op het ondernemingsresultaat?

In die zin blijven ondernemers in scheiding er belang bij hebben een goede financieel specialist aan boord te hebben die de juiste vertaalslag van hun ondernemerschap maakt naar het alimentatierekenen.

 

Verplichte alimentatieberekeningen

Op 24 oktober 2022 heeft de Raad van Discipline (’s-Hertogenbosch) bevestigd dat alimentatieberekeningen bedoeld zijn zodat cliënten welbewust afspraken kunnen maken. Dit naar aanleiding van een klacht van een cliënt die meende dat die berekeningen niet nodig waren.

Afstand doen van partneralimentatie doe je nadat je kennis hebt genomen van wat deze verplichting redelijkerwijs inhoudt.

Als mediator en financieel specialist onderschrijven wij deze zienswijze van harte.

 

Informed consent

Wel geïnformeerd zijn, is ons devies. Zoekt u een specialist op het gebied van alimentatierekenen, dan zijn wij u of uw advocaat graag van dienst.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter