Partneralimentatie betekent verantwoordelijkheid nemen

Partneralimentatie is bedoeld om bij te dragen in het levensonderhoud wanneer iemand zelf onvoldoende hiertoe in staat is. Over wat dan geldt als ‘onvoldoende’ en als ‘niet hiertoe in staat zijn’ gaat dit artikel. Partneralimentatie uitgelegd in gewone mensentaal.

 

Behoefte

Het systeem van partneralimentatie is gebaseerd op de spiegelmethode. Er wordt gespiegeld aan de welstand die kenmerkend is voor de periode waarin er sprake was van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dit is de hoofdregel. Uitzonderingen laten we hier buiten beschouwing.
Een rekenvoorbeeld: Stel dat het netto gezinsinkomen € 4.800,00 per maand bedroeg en hiervan € 800,00 werd uitgegeven aan de kosten van een kind, dan leefde het echtpaar van € 4.000,00 per maand. Dat is hier de welstand uitgedrukt in een getal.

 

Welstand

Een eenpersoonshuishouden met een welstand van € 2.400,00 netto per maand heeft een vergelijkbare welstand als een tweepersoonshuishouden van € 4.000,00 per maand. Grofweg gaat de norm van 60% in de meeste gevallen op.

Zo eenvoudig is het in theorie. Dat betekent dat nu getoetst kan worden wat de verdiencapaciteit van de ex-echtgenoten afzonderlijk is. Is iemand niet in staat dit bedrag zelf te verdienen, dan is dat de reden alimentatie te vragen aan de ander. In juridische termen: er is sprake van behoeftigheid en dat is de rechtsgrond om alimentatie te vorderen.

 

Verantwoordelijkheid

In deze uitspraak van een gerechtshof (kenmerk: ECLI:NL:GHARL:2022:2547) valt te lezen dat wanneer iemand niet zijn verantwoordelijkheid neemt te verdienen naar de verdiencapaciteit die men heeft, dat een eis om alimentatie te ontvangen niet toegekend wordt. Het gerechtshof vond dat de keuze van de vrouw om in een ander beroep met lager loon te werken in plaats van te werken in de sector waarvoor zij was opgeleid voor haar eigen rekening en risico diende te blijven.

Dit geldt overigens ook in het omgekeerde geval. Stel dat er behoefte is aan financiële ondersteuning in de vorm van partneralimentatie en de ander verdient door eigen toedoen onder de verdiencapaciteit, dan wordt die persoon een hogere verdiencapaciteit aangerekend. In juridisch termen: de draagkracht is gebaseerd op wat iemand zich in redelijkheid aan inkomen kan verwerven.

 

Moraal alimentatieverhaal

De moraal van het alimentatieverhaal berust om de maatschappelijke moraal dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen levensonderhoud. Verhoudt zich dat onvoldoende tot hoe je tijdens het huwelijk geleefd hebt, dan kun je een beroep doen op de ex-echtgenoot. Maar in beginsel geldt de hoofdregel, dat je geacht wordt ‘je eigen broek op te houden’. Verdien je minder door eigen toedoen, dan voldoe je niet aan de maatschappelijke moraal.

 

Begeleiding nodig? Wij zijn alimentatie - rekenmeesters en staan graag tot uw beschikking.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter