Scheidingsmediator moet stappenplan echtscheiding paraat hebben

Te vaak melden zich klanten bij onze praktijk, waarvan hun echtscheiding fout is gegaan of fout dreigt te gaan. Hoe uw echtscheiding hoort te verlopen, leggen wij u graag uit aan de hand van onze vijf stappen.

 

Het spreekt voor zich dat duidelijk moet zijn om welke personen het gaat. Wie zijn het en wat is hun juridische relatie tot elkaar en tot de minderjarige kinderen? Zijn er internationale aspecten die beoordeeld moeten worden? Hier begint de toetsing van de feiten. Toetsing is een continue proces. Dat mag blijken uit de stappen twee tot en met vijf.

 

Belangen bij echtscheiding

Belangen verschillen van standpunten. Standpunten horen wij door WAT u zegt. Belangen leren u en ons WAAROM dit voor u belangrijk is. Als ervaren scheidingsmediator helpen wij u dit voor uzelf en de ander inzichtelijk te krijgen. Het zijn de belangen die terug moeten komen in de uiteindelijke afspraken. Alleen dan voelen de afspraken goed.

 

Opties bij echtscheiding

Opties zijn mogelijke oplossingsrichtingen voor de vraagstukken die op tafel liggen:

  • Waar ga ik wonen?
  • Waar ga ik van leven?
  • Hoe verdelen we de zorg voor de kinderen?

 

Kader bij echtscheiding kennen

Het wettelijk kader van een echtscheiding vinden we onder meer terug in Boek 1 titel 9 afdeling 2 van het Burgerlijk Wetboek. Daar staan de regels hoe een huwelijk door echtscheiding ontbonden kan worden. Wat er vanuit maatschappelijk oogpunt redelijk en billijk gevonden wordt, bepaalt het juridisch kader waarbinnen u afspraken met elkaar kunt maken.

Daarom vinden wij het de taak van een scheidingsmediator om gevraagd maar ook ongevraagd het juridisch kader aan u voor te houden. Zou dit achterwege blijven, dan loopt u het risico dat afspraken juridisch niet juist of niet houdbaar zijn.

 

Vastleggen van afspraken

Stap vijf tenslotte bestaat uit een correcte vastlegging van uw afspraken. Een goed echtscheidingsconvenant is een persoonlijk document. Geen invuloefening voor de niet-juridisch onderlegde mediator of de persoon die financieel of fiscaal niet goed op de hoogte is.

 

Erkende scheidingsprofessional

Kies daarom voor ons als erkende professional.

 

Meer weten over onze kwalificaties en achtergronden? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter