Relatie in lockdown

Zit uw relatie al jaren op slot? Komt de meerwaarde ervan er niet uit? Hoe komt u dan verder? Wat is er nodig om het slot eraf te halen? Om het slot neer te halen. Een ‘lockdown’! Lock down dus. Waarom dit zo belangrijk is en wat onze rol als mediator daarbij is, leest u in dit artikel.

 

Relaties hebben de meeste kans van slagen als partners dezelfde kernwaarden en basisovertuigingen hebben. Kernwaarden zijn:

  • opvoeding en huisregels
  • verdeling van huishoudelijke taken en verantwoordelijkheden
  • financiën: waaraan, wanneer en hoe geld uitgegeven wordt
  • hygiëne en levensstandaard
  • sociale contacten en familie – betrokkenheid, activiteiten en frequentie
  • seks en intimiteit: wie heeft wat nodig?

Bij basisovertuigingen moet u denken aan spiritualiteit en religie, ethiek en moraal en tot slot politiek en cultuur.

 

Lockdown

Met een ‘lock down’ doelen wij op de stelligheid waarmee u helder maakt op een of meerdere kernwaarden van elkaar te verschillen. En dat die verschillen weggenomen moeten worden. Het gaat immers om een of meer kernwaarden.

Dat vereist de bereidheid om met elkaar het gesprek aan te gaan. Realiseert u zich dat het afwijzen van dit gesprek geen optie is voor een duurzame relatie. Het onderwerp is daarvoor te belangrijk. Het slot moet eraf!

 

MfN-registermediator

Een MfN-registermediator beschikt over de vaardigheid en ervaring u beiden verder te helpen. Met dit gesprek. En met uw relatie. Want uiteindelijk gaat het erom dat verschillen in kernwaarden weggenomen worden. Zodat het slot van uw relatie gehaald wordt.

 

Deze animatie geeft u een goede indruk van de meerwaarde van onze rol als mediator.

 

 

Uw relatie van het slot halen? Bel voor een afspraak in de regio Amsterdam, Zaanstreek - Waterland met 020-482.58.42 of in de regio Het Gooi, De Ronde Venen met 0294-25.34.44

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter