Corona en levenstestament

In maart 2020 zagen we het begin van wat later de eerste Coronagolf zou heten. Een golf van besmettingen. Een serieus aantal mensen belandde op de intensive care. Over wat je juridisch slim kunt regelen voor wanneer je niet meer in staat bent zelf te handelen gaat dit artikel.

 

Met een levenstestament zorg je ervoor dat je onder alle omstandigheden zelf de regie houdt. Een levenstestament is dus iets anders dan een gewoon testament. In een testament staat wat er moet gebeuren met je nalatenschap – het geheel van je bezittingen en schulden – nadat je bent overleden. Aan de toevoeging ‘levens’ aan testament, herken je dat het gaat om afspraken, terwijl je leeft maar niet meer zelf kunt handelen.

De laatste jaren kiezen steeds meer mensen voor het opstellen van een levenstestament. In dit document leg je vast wie jouw belangen mag behartigen wanneer je dit zelf niet meer kunt. Bijvoorbeeld vanwege ziektes zoals dementie, Parkinson of een coma als gevolg van een ongeluk of corona.

 

Zelf de regie houden met levenstestament

Als je niet meer in staat bent om je eigen belangen te behartigen, biedt het hebben van een levenstestament dus uitkomst. Aan de door jouw aangewezen vertrouwenspersoon geef je kaders mee met betrekking tot datgene wat je wel of juist niet wilt.

Het ‘behartigen van belangen’ is een breed begrip. Je kunt hierbij denken aan het maken van financiële, maar ook aan medische keuzes. Je kunt naar wens een of meerdere personen aanwijzen als vertrouwenspersoon of gevolmachtigde. Ook kun je in het levenstestament een toezichthouder opnemen die een oogje in het zeil houdt hoe de gevolmachtigde jouw belangen behartigt.

 

Tweede coronagolf

Of er een tweede coronagolf komt, weet feitelijk niemand op dit moment. Er wordt gevreesd voor een situatie die onbeheersbaarheid met zich meebrengt. Hierin ligt nu precies de parallel met de functie van een levenstestament. Wil je onbeheersbaarheid voorkomen, laat dan een levenstestament opstellen. Dat voorkomt een golf van onvermogen en teleurstellingen.

Veel gezondheid en wijsheid gewenst!

 

Zelf of via notaris?

Je kunt zelf een levenstestament opstellen. Dat heet een onderhandse akte. Je loopt dan wel het risico dat de bank dit niet erkent en de door jou aangewezen vertrouwenspersoon je zaken niet kan waarnemen. Het is daarom aan te raden om een levenstestament te laten opstellen door een notaris. Voor meer inzicht in jouw financiële situatie en het opstellen van financiële kaders kun je vanzelfsprekend een beroep op onze expertise doen.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter