De beëdigd mediator

Minister Dekker is voornemens de Mediationwet nieuw leven in te blazen. Dat is goed nieuws. Niet alleen voor ons als professioneel mediator, maar vooral voor de consument. Die heeft baat bij het herkennen van de echte professional; de beëdigd mediator.

 

Deskundige scheidingsmediator

Minister Dekker verdient een pluim voor de getoonde moed dit dossier op te pakken. Een heikel punt is de vraag in hoeverre exclusieve rechten en bevoegdheden voor mediators nodig zijn ter verbetering van de kwaliteit van de beslechting van een geschil zoals een echtscheiding.

 

Vanuit de advocatuur is in het verleden gesteld, dat er grote zorgen zijn ten aanzien van de juridische kwaliteit van mediators. Mediators die echtscheidingen begeleiden en op prudente wijze omgaan met de belangen van hun cliënten kunnen zich voldoende bekwamen op de juridische aspecten van de echtscheiding. Zie hier twee zijden van dezelfde medaille. Zorg over de kwaliteit aan de ene kant en behoefte aan het leveren van kwaliteit aan de andere kant.

 

In plaats van het laten voortbestaan van ‘twee zijden’ is het van belang en ik citeer nu uit de brief van de minister ‘de juiste balans te vinden tussen enerzijds het toekennen of behouden van beperkte exclusieve rechten en bevoegdheden voor mediators en anderzijds het stellen van daarbij passende kwaliteitswaarborgen.’

 

Bevoegdheden beëdigd mediator

In het Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering (WBRv) staat ten aanzien van het indienen van een verzoekschrift tot echtscheiding het volgende geschreven:

 

Artikel 278 lid 3: Tenzij indiening bij de kantonrechter plaatsvindt of ingevolge bijzondere wettelijke bepaling niet door een advocaat behoeft te geschieden, wordt het verzoekschrift ondertekend door een advocaat. Het kantoor van die advocaat geldt als gekozen woonplaats van de verzoeker.

 

Door nu aan de bijzondere wettelijke bepaling nadere invulling te geven zodanig dat een beëdigd mediator een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding mag indienen namens de cliënten waarvoor hij als mediator is opgetreden, hoeft dit wetboek niet te worden aangepast. In een uitvoerende maatregel kan die bevoegdheid aan de beëdigd mediator worden toegekend. Zodat in een aanvullende studie mediators zich hierin kunnen bekwamen. En daarmee invulling kunnen geven aan de behoefte van de scheidingsconsument; het samenwerken met een scheidingsmediator die de scheiding van a tot z begeleidt. Van intakegesprek tot het tekenen van het echtscheidingsconvenant, tot het indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding en tot inschrijving van de echtscheiding in het register van de gemeente waarin het huwelijk geregistreerd staat.

 

Beëdigen mediator ja graag kwaliteit!

Naar die beëdiging kijken wij van harte uit. Tot die tijd mag u van ons dezelfde kwaliteit verwachten als van een goede familierechtadvocaat. En terecht overigens!

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter