Mediation krachtiger dan brief van advocaat

Een boodschap kan niet krachtiger overgebracht worden dan in een rechtstreeks persoonlijk gesprek. Je neemt als ontvanger namelijk meer waar dan de inhoud van de letterlijke boodschap. Je hoort hoe het gezegd wordt. Hard. Zacht. Harder of zachter dan wat er daarvoor werd gezegd. Je kunt de persoon zien die het zegt. Tenminste als je die durft aan te kijken. Want de ander aankijken kan confronterend voelen. Zo zie je de lichaamstaal van de ander. En tot slot kun je over jouw vertaling van die boodschap gelijk aan de ander vragen of je goed hebt begrepen wat de ander bedoelde.

 

Brief van een advocaat

Wat je de ander wilt zeggen, krijg je niet rechtstreeks en efficiënt medegedeeld in een brief. En toch grijpen mensen om allerlei redenen terug op de hulp van een advocaat.

De hulp inroepen van een deskundige is goed. Een advocaat is deskundig op de inhoud. Een goed advocaat is ook bedreven in onderhandelen. Maar hoe goed de advocaat zich in geschrift ook kan uitdrukken zijn of haar brief boet in aan kracht ten opzichte van de rechtstreekse boodschap.

Daarnaast bestaat het gevaar dat de brief niet goed gelezen wordt. Kortom waarom dan toch teruggrijpen op die vorm van overleg?

 

Mediation met advocaten

Wanneer deelnemers aan de mediation zich niet voldoende bekwaam voelen zelf een beslissing te nemen, kan de toevoeging van een advocaat voor een deelnemer de manier zijn waardoor het conflict toch via mediation wordt opgelost. Een goede advocaat begrijpt het mediationproces en kan u tijdens een overleg maar ook daarbuiten bijstaan. Is dit voor u de geschikte optie?

 

Echtscheiding of erfenis

De meest voorkomende familieconflicten die wij behandelen zijn echtscheidingen en erfenissen. Wat de laatste betreft, gaat onze voorkeur uit naar gesprekken voorafgaand aan het opmaken van een testament. Dat biedt ouders en kinderen de gelegenheid elkaar belangen goed te verkennen.

Je kunt immers pas rekening houden met iemands belangen als je deze kent. En wat wij in de praktijk merken, is dat het emotioneel soms te zwaar beladen voelt om daar vrij met elkaar over te praten. Net als het bij een echtscheiding zwaar voelt oprecht te zeggen waar je zorgen liggen als het gevolg van het uiteen gaan.

 

Onze kwaliteiten

Onze kracht als mediator is ervoor te zorgen dat die rechtstreekse boodschap aan de ander gedaan kan worden. Hoe wij dat doen?

 

Belt u gerust voor een vrijblijvende kennismaking met onze kwaliteiten.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter