Strafbepaling in echtscheidingsconvenant

Als er sprake is van het opzettelijk verzwijgen van goederen, die verdeeld moeten worden bij een echtscheiding, regelen bepalingen in het Burgerlijk Wetboek dat het aandeel in het betreffende goed van de verzwijgende echtgenoot aan de ander toekomt. In juridisch jargon ‘het aandeel in het goed verbeurt aan de ander’. In een goed echtscheidingsconvenant staan deze bepalingen. Waarom eigenlijk?

 

Mediator kent de wet

Een goede scheidingsmediator is goed op de hoogte van de relevante juridische bepalingen. Als mediator hebben wij de rol van voorlichter en poortwachter. De voorlichting ziet toe op het uitleggen van de juridische bepalingen en kaders. Van sommige juridische bepalingen mag niet afgeweken worden. Dit worden dwingend rechtelijke bepalingen genoemd. Daar tegenover staan de regelend rechtelijke bepalingen. Die bepalingen kennen een rechtsregel, maar daarvan mag worden afgeweken.

 

Scheidingsmediator controleert

Een goede scheidingsmediator stelt vast waaruit het huwelijksvermogen bestaat en welke bepalingen hiervoor gelden. Moeten goederen gedeeld worden of moet de waarde van de goederen gedeeld worden? In dat laatste geval heeft de ander geen recht op het goed, maar wel op een deel van de waarde. De scheidingsmediator is de poortwachter. Controleert en stelt vast. Omdat bij een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding de rechtbank die verantwoordelijkheid als het ware bij de mediator legt.

 

Opzettelijk verzwijgen en strafbepaling

De echtgenoten geven naar waarheid op waaruit het huwelijksvermogen bestaat. Wat er gebeurt als iemand opzettelijk een goed verzwijgt, kunt u nog eens nalezen in een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 06-11-2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:5129. De man verzweeg het bezit van een kapitaalverzekering. De vrouw kreeg nadien een brief van de verzekeraar onder ogen waaruit bleek dat de man de polis had afgekocht en de afkoopwaarde had ontvangen.

Door in het echtscheidingsconvenant een strafbepaling op te nemen, verbeurt een deelgenoot die opzettelijk tot de huwelijksgemeenschap behorende goederen verzwijgt, zoek maakt of verborgen houdt, zijn aandeel in die goederen aan de andere echtgenoot. Met ‘opzettelijk’ heeft de wetgever aangegeven dat lid 2 slechts geldt als de echtgenoot wist dat de goederen tot de gemeenschap behoorden. Het gaat hierbij om handelen of nalaten met het oogmerk de rechten van de andere echtgenoot te verkorten. De stelplicht en bewijslast rusten op degene die zich op deze bepaling beroept; in dit geval bij de vrouw.

 

Online scheiden

Het controleren, vaststellen en bepalen van de omvang van het huwelijksvermogen en de afspraken die echtgenoten hier over dienen te maken, lenen zich niet voor online scheiden. Een echtscheiding vereist een zorgvuldige gang van zaken. Dat is waar wij het onderscheid willen maken. Op kwaliteit. En dat betekent ook een goede redactie van de afspraken in het echtscheidingsconvenant. Maatwerk!

 

Benieuwd wat wij voor uw situatie kunnen betekenen? Belt u ons dan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter