Wees geen erflater. Wordt erfbepaler!

Vroeger of later krijgt iedereen te maken met het erfrecht. Zo simpel als het feit dat de dood onvermijdelijk is, zo ingewikkeld is het vakjargon van Het Nederlands erfrecht. Wij vinden het als erfrechtdeskundigen de hoogste tijd om dit taalgebruik voor u te verduidelijken. Te beginnen met de persoon die in het erfrecht de erflater wordt genoemd.

 

Erfgenaam

Iedereen weet zo ongeveer wel wat erfgenaam betekent. Dit is de persoon of instantie die in aanmerking komt om de erfenis in zijn geheel of een deel hiervan te ontvangen. Bij voorbeeld omdat het wettelijk erfrecht van toepassing is of omdat dit bij testament zo is bepaald. Wist u dat iedereen van 16 jaar of ouder onder normale omstandigheden een testament mag opstellen?

 

Erfbepaler

Wij vinden het taalkundig voor de hand liggen dat de persoon die bepaalt hoe zijn erfenis verdeeld wordt de erfbepaler wordt genoemd. Daarom hanteren wij dit als definitie van het woord erfbepaler:

De persoon die overlijdt en zijn vermogen, de goederen en schulden, nalaat en streeft naar het optimaal verenigen van zijn eigen belangen met de belangen van de erfgenamen.

Een erfbepaler bepaalt aan wie en hoe hij nalaat nadat hij met zijn erfgenamen heeft gesproken. Daardoor wordt het mogelijk te streven naar het optimaal verenigen van zijn eigen belangen met de belangen van de erfgenamen. Waarom? Om daarmee “ruzie bij de kist” te voorkomen. Wist u dat uit een onderzoek van het Notariaat Magazine onder 102 notariskantoren, die in 2004 in totaal ruim 6900 nalatenschappen afwikkelden, driekwart van de kantoren aangaf dat ruzie aan tafel vaker voorkomt.

 

Erflater

Laat u alles aan de wet over en laat u na met uw erfgenamen over uw nalatenschap in gesprek te gaan, dan past u de term erflater. Daarom is ons devies aan u: “Wordt erfbepaler!”

Laat uw mogelijkheid niet lopen om met uw erfgenamen in gesprek te gaan. Maak gebruik van onze expertise als mediator en deskundige op het terrein van het erfrecht en de erfbelasting. Wij helpen u graag een tevreden erfbepaler te worden.

 

Binnenkort lanceren wij een speciale website over dit onderwerp. Wilt u nu al actie ondernemen, maakt u dan een afspraak met Rik Smit via 020-482.58.42 of met Greet Vernooij via 0294-25.34.44.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter