Lening stamrecht BV wordt afkoop

Van het verstrekken van een lening is sprake als er tenminste sprake is van een rente en een aflossingsschema. Is dat niet overeengekomen, dan kunt u de Belastingdienst op uw pad treffen. Het gerechtshof Amsterdam volgde de Belastingdienst met alle fiscale gevolgen van dien voor de directeur grootaandeelhouder (DGA). Hoe kan het toch dat een DGA meent dat de regels voor hem niet op hoeven te gaan?

 

Lenen bij de BV

Het gerechtshof Amsterdam heeft in januari 2019 korte metten gemaakt met de handelswijze van de DGA van een stamrecht BV. Wat was het geval?

 

In 2011 richtte de DGA een stamrecht BV op in verband met het ontvangen van een ontslaguitkering van € 130.000. Deze € 130.000 werd geleend aan de DGA. Op dat moment werden de condities van deze lening niet overeengekomen. Dat gebeurde pas in 2013 naar aanleiding van een door de Belastingdienst ingesteld bedrijfsonderzoek. Daarop stelde de inspecteur dat het stamrecht in 2011 was afgekocht. De inspecteur hief daarom over 2011 loonbelasting.

 

De DGA als vertegenwoordiger van de BV – de inhoudingsplichtige voor de loonbelasting - was het hier niet mee eens.

 

In de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam ECLI:NL:GHAMS:2019:519 stelt het hof dat er ten tijde van het verstrekken van de lening door de BV en de DGA geen schriftelijke leenovereenkomst is opgesteld. Dit heeft tot gevolg dat er naar het oordeel van het hof vanuit moet worden gegaan dat de tegenprestatie voor het door de DGA bedongen stamrecht kort nadat de DGA het stamrecht had bedongen weer volledig door de BV aan de DGA ter beschikking is gesteld. Weliswaar met als titel een geldlening, maar zonder dat daarover rente werd vergoed, zonder een aflossingsschema en zonder dat voor de lening enige zekerheid was gesteld. Het ter beschikking stellen van het geld aan de DGA kwalificeert dan volgens het hof niet als een lening, maar als een in 2011 belaste afkoop van het stamrecht.

Stamrecht en Pensioen in Eigen Beheer

De faciliteit voor het houden van een stamrecht of een pensioenaanspraak in een eigen BV brengt met zich mee dat de DGA namens de BV en zichzelf zakelijk dient te handelen. De DGA die het niet zo nauw neemt met de vormvereisten neemt een fors financieel risico.

Wilt u weten hoe u voldoet aan de vereisten voor een stamrecht BV of een pensioenaanspraak in een BV? Neemt u dan contact met ons op. Wij stellen u graag onze expertise ter beschikking.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter