Duur partneralimentatie herziening 2020

Per 1 januari 2020 treden de nieuwe regels in werking voor de maximale duur van de partneralimentatie. De huidige regel dat de duur van de partneralimentatie maximaal twaalf jaar bedraagt, is per 1 januari 2020 verleden tijd. De nieuwe hoofdregel wordt dan dat de duur maximaal vijf jaar bedraagt. Aan de wijze waarop de hoogte van de partneralimentatie berekend wordt, verandert niets. Lopende alimentatieverplichtingen worden niet geraakt door de nieuwe regels.

 

Partneralimentatie toch langer dan vijf jaren

Op de nieuwe hoofdregel, dat een partneralimentatie geldt voor de duur van vijf jaar, zijn de volgende uitzonderingen gemaakt:

  • scheidende echtgenoten geboren voor 1 januari 1970 waarvan het huwelijk langer dan vijftien jaar heeft geduurd hebben recht op tien jaar partneralimentatie;
  • het recht op tien jaar partneralimentatie bestaat ook voor scheidende echtgenoten waarvan het huwelijk vijftien jaar heeft geduurd, waarbij de alimentatiegerechtigde binnen tien jaar na de echtscheiding de AOW-leeftijd zal bereiken;
  • in het geval van scheidende ouders van kinderen jonger dan twaalf jaar zal de alimentatiegerechtigde een aanspraak houden tot het jongste uit het huwelijk geboren kind twaalf jaar is geworden.

Daarnaast is er in schrijnende gevallen de mogelijkheid na een termijn van vijf jaar verlenging te verzoeken (hardheidsclausule). Als beëindiging van de alimentatie gelet op alle omstandigheden van de alimentatiegerechtigde niet kan worden gevergd, kan de rechter op verzoek alsnog verlenging van de termijn vaststellen.

 

Overgangsrecht partneralimentatie

De nieuwe regels zijn slechts van toepassing op een uitkering tot levensonderhoud die aanvangt of een verzoek daartoe per 1 januari 2020.

Wat betekent dit in een situatie dat er voor 1 januari 2020 is overeengekomen of is vastgesteld dat er geen partneralimentatie voldaan dient te worden en er na 1 januari 2020 aanpassing hiervan wordt gevraagd?

Antwoord: Dan is hierop de wet zoals deze geldt tot 1 januari 2020 van toepassing.

 

Mediation en partneralimentatie

De nieuwe regels zijn een feit. Maakt dat een echtscheidingsmediation anders? Neen. De mediation gaat nog steeds over hoe je voor beiden zo optimaal mogelijk kunt scheiden. Mediation blijft de manier om maatwerk overeen te komen.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter