Betekent uitfaseren pensioen infaseren van draagkracht?

Pensioen in eigen beheer opbouwen is bij wet verboden per 1 juli 2017. Met het verdwijnen van de jaarlijkse pensioenpremie nemen de lasten voor de onderneming af. Heeft dit voor bestaande alimentatieverplichtingen tot gevolg dat er meer alimentatie betaald zou kunnen worden? In dit korte artikel wijzen wij op de belangrijkste aandachtspunten. 

 

Meer draagkracht

Als er bij het ontstaan van alimentatieverplichtingen sprake is geweest van een beperking in de hoogte van de alimentatie omdat er onvoldoende middelen waren, dan kan de hoogte van de alimentatieverplichting worden aangepast als hier later wel meer middelen voor beschikbaar zijn. Dat is kortweg wat er in het Burgelijk Wetboek is opgenomen om dit mogelijk te maken. En dat betekent dat het op de weg van de ontvanger ligt om aan te tonen dat de betaler van alimentatie er financieel beter voor staat. Omgekeerd kan de betaler stellen dat er steekhoudende argumenten zijn om de lopende verplichting niet aan te passen of de alimentatie te verlagen.

 

Draagkracht Directeur Groot Aandeelhouder (DGA)

Het aantonen of aannemelijk maken dat de DGA er financieel beter voor staat en best meer alimentatie kan betalen, vereist een goed financieel inzicht in het reilen en zeilen van de onderneming. Feitelijk gaat de adviseur van de ontvanger op de stoel van de DGA zitten en vormt zich een oordeel over wat de onderneming aan de DGA kan uitkeren in de vorm van salaris, dividend of tantième. Dat is complex omdat je verder moet kijken dan de cijfers van vandaag en gisteren. Draagkracht betekent dat je een oordeel moet vormen over wat er vanaf heden aan winst en geldstromen aan de onderneming onttrokken kan worden zonder daarbij het bestaan van de onderneming - nu en in de toekomst - in gevaar te brengen.

 

Minder draagkracht

De DGA kan ons inziens stellen dat de verplichte opbouw van pensioen in de eigen onderneming met zich mee brengt dat pensioen op een andere wijze opgebouwd dient te worden. Pensioen is een heel valide argument om geld voor te reserveren. En omdat een Euro maar een keer uitgegeven kan worden, betekent reserveren voor pensioen dat de draagkracht daardoor beperkt wordt. Kortom de DGA die vooruit heeft gekeken, is pensioen op een andere manier gaan opbouwen. Kan dat aantonen en heeft niets te vrezen van een ex-partner die meent dat er meer draagkracht is als gevolg van het staken van de pensioenopbouw in de eigen onderneming.

 

Advocaat

Bent u advocaat en staat u cliënten bij die te maken hebben met dit vraagstuk, dan stellen wij u graag onze expertise beschikbaar. Bent u DGA en betaalt u alimentatie? Realiseert u zich dan, dat een lopende verplichting open gebroken kan worden. Bent u de ex-partner van een DGA en ontvangt u alimentatie? Voor u geldt hetzelfde ook al heeft een tegengesteld belang. Een alimentatieverplichting kan aangepast worden.

 

Voor u allen geldt, dat een goede afweging gemaakt moet worden van de haalbaarheid van uw standpunt. Schakelt u onze expertise in, dan staan wij u graag vanaf het begin van dit vraagstuk bij. Juist om de haalbaarheid goed te toetsen.

 

Voor nog wat meer achtergrondinformatie gebruikt u deze link: Artikel op LinkedIn

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter