Geen ruzie toch mediator nodig

Met enige regelmaat horen wij het misverstand dat iemand meent geen mediator nodig te hebben bij een echtscheiding “want we hebben geen ruzie of zo..”. Blijkbaar is het beeld dat je alleen een mediator nodig hebt als je ruzie hebt. Dat misverstand nemen wij graag weg.

 

Vijf redenen waarom je een mediator nodig hebt bij een echtscheiding als je op goede voet bent met elkaar.

 

Ten eerste: De mediator heeft een poortwachtersrol. Wij stellen de feiten en omstandigheden vast en geven redactie aan de afspraken die scheidende partners daarover maken. Voorbeeld: Van wie is het huis, wie heeft daaraan meebetaalt, wie krijgt het huis, wat betaalt degene die het aandeel van de ander in het huis verkrijgt aan die ander en wat zijn daarbij de ontbindende en/of opschortende voorwaarden?

 

Ten tweede: De mediator heeft een voorlichtende rol. Als de scheidende partners afspraken maken, is het van belang dat zij de consequenties hiervan overzien. Zowel juridisch, als fiscaal en ook financieel. Afspraken moeten welbewust worden overeengekomen; de zogenaamde “informed consent”. Fiscale gevolgen vertellen wij tijdens de mediation, zodat u deze kunt meewegen. Wij wijzen u op wettelijke bepalingen die voor uw situatie gelden zoals alimentatie en verdeling van pensioenrechten.

 

Ten derde: De mediator heeft een faciliterende rol. Deze bestaat eruit dat het gesprek tussen de scheidende partners zo gevoerd wordt, dat beiden aan bod komen. We scheppen een sfeer van overleg, waarin mensen zich vrij en veilig voelen te zeggen wat ze vinden of graag zouden willen. Wij zijn neutraal ten opzichte van de scheidende partners, maar dragen medeverantwoordelijkheid voor de communicatie tussen de partners.

 

Ten vierde: De mediator is in ons geval ook redacteur. Het staat deels al genoemd bij punt een en toch is er reden om dit nog eens te benadrukken. Afspraken noteren, vereist kennis en vaardigheid. We dragen er zorg voor dat afspraken worden vastgelegd zoals de afspraken bedoeld zijn. Juist omdat er meer is dan de letterlijke tekst van het echtscheidingsconvenant. En we dragen er zorg voor dat afspraken volledig zijn. Volgens de stappen “wat als” en “dan”. Maatwerk dus.

 

Ten vijfde: De mediator verwijst waar dit past. Wij benoemen wat we waarnemen. En als dat ertoe leidt, dat er specifieke kennis of begeleiding nodig is, dan stellen wij dat aan de orde. Dat kan de waardering van een onderneming zijn of een relevant pedagogisch- of psychologisch aspect. Alle kennis en begeleiding die nodig is om welbewust afspraken te maken, is voor ons een gouden regel. Voor u, voor uw zaken en voor uw (minderjarige) kinderen.

 

Conclusie

Scheiden, geen ruzie en een mediator. Geen twijfel over mogelijk dat dit een logische conclusie is.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter