Schenking ontvangen? Administreer wat u er mee doet!

Het voelt bijna tegennatuurlijk om je partner te vragen een uitgave, die voldaan is met geld dat je partner geschonken heeft gekregen en aangemerkt wordt als een niet alledaagse uitgave zoals een hele luxe vakantie, schriftelijk vast te leggen wanneer deze jou cadeau gedaan wordt. En toch maakt dat precies het verschil als jullie later besluiten van elkaar te scheiden. Want dan zorgt die vastlegging ervoor dat je kunt aantonen, dat jou dit cadeau is gedaan. Doe je dat niet, dan overkomt jou precies hetzelfde als waarover de Hoge Raad zich op 5 april 2019 heeft uitgelaten.

 

Vermogensverdeling

De Hoge Raad gaf uitsluitsel over wat er bij echtscheiding van een huwelijk in gemeenschap van goederen gebeurt met een schenking aan één van de echtgenoten onder uitsluiting van de andere echtgenoot wanneer deze door beide partijen samen is verbruikt. Het geschonken geld is dus opgegaan. Als partijen daarna scheiden, moet er dan recht worden gedaan aan het principe jammer maar helaas…op is op of moet het bedrag van de schenking worden terugbetaald uit het gemeenschappelijk vermogen aan de ‘eigenaar van de schenking’?

 

Vergoedingsrecht

De Hoge Raad oordeelde dat als de uitgaven zijn gedaan van de gemeenschappelijke bankrekening van partijen de rechter ervan uitgaat dat het gaat om uitgaven van de gemeenschappelijke huishouding. Denk hierbij aan de dagelijkse boodschappen, vakanties, kosten van de tot het gezin behorende kinderen, kortom alles wat gewoon is en past bij zoals er geleefd werd. Daartoe hoort zelfs de aflossing van gezamenlijke schulden. Het gevolg daarvan is dat de echtgenoot die de schenking heeft ontvangen bij echtscheiding het recht behoudt op volledige vergoeding van de schenking. In de zaak waarover de Hoge Raad moest oordelen, had de vrouw daarom recht op vergoeding vanuit het gemeenschappelijke vermogen van een bedrag van € 30.000,00. Precies het bedrag dat haar onder uitsluiting van de andere echtgenoot was geschonken.

 

Vermogensplanning

Onderdeel van onze begeleiding bij vermogensplanning is de administratie van bijzondere gebeurtenissen zoals een schenking. Waar wij constateren dat dit aan de orde is, verzorgen wij de vastlegging van de uitgaven en wordt geregistreerd of die uitgave vanuit het geschonken privé vermogen is gedaan of vanuit gemeenschappelijk vermogen. Dit is overigens niet alleen van belang bij een einde van een huwelijk door echtscheiding maar ook als het huwelijk eindigt door een overlijden.

 

Vermogensverdeling is tijdens de relatie een kwestie van goed administreren. Vraagt u ons maar eens naar uw voordelen hierbij.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter