Masterclass DGA Pensioen uitfaseren eigen beheer vanuit civielrechtelijk perspectief

Tussen juli 2017 en eind december 2019 zal de DGA met pensioen in eigen beheer besluiten moeten nemen over de afbouw hiervan. Ook de partner zal hier gevolgen van ondervinden. Dit is het gevolg van de wet Uitfaseren Pensioen in Eigen beheer (wet UPEB). Deze wet is fiscaal van aard. Reden waarom de adviezen in de praktijk in eerste instantie vanuit dat perspectief worden benaderd.

 

Voor de civielrechtelijke gevolgen die ontstaan als de mogelijkheden van deze wet worden toegepast, biedt deze fiscale wet geen handvatten. Dat maakt dat fiscale kennis van zaken als zodanig onvoldoende kader biedt voor advisering. Goede juridische kennis is een absolute voorwaarde om te kunnen spreken van volledige advisering. De praktijk echter toont aan dat de notaris beperkt wordt ingeschakeld door de adviseur op dit dossier noch door de DGA of diens partner.

 

Masterclass civielrechtelijke toepasbaarheid wet UPEB

Daarom ontwikkelde Rik Smit speciaal voor het notariaat een Masterclass. Bovenal zodat zij civielrechtelijk positie kunnen kiezen en ook omissies in reeds gegeven adviezen kunnen signaleren en repareren.

 

Tijdens deze vier uur durende masterclass komen de volgende vragen aan de orde:

  • Welke opties biedt de wet Uitfaseren Pensioen in Eigen beheer? 
  • Welke wetgeving en / of jurisprudentie is civielrechtelijk van belang? 
  • Hoe toets je of er sprake was van informed consent bij de DGA en/of de partner? 
  • Van wie is het pensioen staande het huwelijk?
  • Welke mogelijkheden zijn er om handelingen te vernietigen?
  • Hoe is het huwelijksgoederenregime van invloed op dit vraagstuk als geheel?

 

Informatie Masterclass civielrechtelijke toepasbaarheid wet UPEB

Voor informatie en voor een op maat gemaakt programma neemt u contact op met Rik Smit via 020-482.58.42 of via riksmit@smitvernooij.nl.

 

De Masterclass is uniek wat onderwerp en opzet betreft. U zult zich intellectueel uitgedaagd voelen. Deelname aan deze Masterclass zorgt ervoor dat u goed gemotiveerd een standpunt kunt bepleiten of een advies kunt geven. Want onderstaande vragen zullen uiteindelijk beantwoord moeten worden:

  1. Van wie zijn de pensioenaanspraken staande het huwelijk?
  2. Geldt de uitzondering dat pensioenaanspraken geen onderdeel uitmaken van het vermogen van de wettelijke huwelijksgemeenschap ook voor het goed dat deze aanspraken vervangt?
  3. Wat is een redelijke compensatie?

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter