Alimentatie en kindgebonden budget volgens Hoge Raad

Tot twee maal toe was er noodzaak het hoogste rechtsorgaan, de Hoge Raad, te vragen hoe het kindgebonden budget gecombineerd moet worden met alimentatie. Wat een kindgebonden budget is en hoe dit van invloed is op de hoogte van kinderalimentatie en partneralimentatie leest u in dit artikel.

 

Een kindgebonden budget is een bijdrage van de overheid in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Anders dan de kinderbijslag is deze bijdrage wel afhankelijk van de hoogte van uw eigen inkomen en/of uw inkomen plus het inkomen van uw toeslagpartner. Daarom is het belangrijk dat deze bijdrage gebaseerd is op de juiste financiële gegevens. Meer details over deze toeslag vindt u via deze link: kindgebondenbudget >>

 

Kindgebonden budget en kinderalimentatie

De Hoge Raad heeft in 2015 duidelijkheid gegeven over het toepassen van het kindgebonden budget, hierna te noemen KGB, bij kinderalimentatie. Het KGB dient als inkomen van de ouder te worden gezien om daarmee het kind te onderhouden. Het KGB verhoogt daarmee de draagkracht van deze ouder. De draagkracht bepaalt de mate van bijdrage aan de kosten van het kind.

 

Voorbeeld

Peter heeft uit zijn relatie met Marian twee kinderen, Jeroen (5) en Ivo (6). Jeroen en Ivo wonen bij Marian. De kosten van Jeroen en Ivo zijn € 625 per kind per maand. Marian ontvangt na scheiding (afgerond) € 75 kinderbijslag per kind per maand. Oftewel de kosten voor de ouders bedragen € 550 per kind (€ 625 - € 75).

 

Marian blijkt na scheiding recht te hebben op een KGB van € 400 per maand. Marian werkt in loondienst en verdient netto € 1.600 per maand. Voor de berekening van de kinderalimentatie wordt het KGB bij haar inkomen opgeteld. Het totale inkomen waarmee gerekend wordt is voor Marian € 2.000 (€ 400 + € 1.600).

 

Peter werkt ook in loondienst. Het netto maandinkomen van Peter bedraagt € 3.200 per maand. Peter komt niet in aanmerking voor een KGB. Wel verzorgt Peter de kinderen gemiddeld twee dagen in de week. Met de kosten hiervan wordt rekening gehouden in de berekening.

 

Volgens een berekening op forfaitaire grondslagen heeft Peter een draagkracht van € 934 per maand en heeft Marian een draagkracht van € 346 per maand. Samen bedraagt hun draagkracht € 1.280; groot genoeg om de kosten van € 1.100 (€ 550 * 2) voor hun rekening te nemen die zij moeten verdelen.

 

Het aandeel Peter is: € 934 / € 1.280 * € 550 = € 401 per kind.
Hiervan neemt hij per kind (25% van € 550) = € 137,50 voor zijn rekening doordat hij twee dagen per week voor ze zorgt. De kinderalimentatie (onderhoudsbijdrage) van Peter die hij aan Marian voldoet per kind per maand bedraagt: € 401 – € 137,50 = € 263,50.

 

Het aandeel van Marjan is: € 346 / € 1.280 * € 550 = € 149 per kind.
De kosten die Marjan heeft aan de kinderen zijn: € 625 - € 137,50 = € 487,50.Hiervan neemt zij € 149 voor haar eigen rekening. Het overige € 330,50 wordt betaald door kinderbijslag (€ 75) en kinderalimentatie (€ 263, 50). Het ontvangen KGB van € 200 per kind blijft dus buiten deze wijze van begroting van de kosten van de kinderen. Het is een toeslag van de overheid voor de ouder volgens de Hoge Raad om de kosten van de kinderen (beter) te kunnen dragen.

 

Kindgebonden budget en partneralimentatie

In het voorbeeld van Peter en Marian bedraagt het aandeel van Marian in de kosten van de kinderen: € 346 / € 1.280 * € 550 * 2 (kinderen) = € 298. Haar aandeel in de kosten van de kinderen is derhalve € 102 lager dan het KGB van € 400.

Strekt dit verschil in mindering op haar behoefte? Met andere woorden: dient Marian dit bij haar eigen inkomen op te tellen?

 

De Hoge Raad beantwoordde deze vraag ontkennend. Ze overwoog medio 2017 als volgt: “Bij het kindgebonden budget is sprake van een overheidsbijdrage van aanvullende aard, waarvan het karakter meebrengt dat die bijdrage buiten beschouwing moet worden gelaten bij het vaststellen van de behoefte van de alimentatiegerechtigde aan een uitkering tot levensonderhoud op de voet van art. 1:157 BW.” Anders gezegd: het KGB is niet bedoeld om te voorzien in het levensonderhoud van de ouder (ex-echtgenoot) die recht heeft op partneralimentatie, maar om te worden besteed aan het kind/de kinderen. Er wordt derhalve zowel bij het bepalen van de behoefte als de draagkracht géén rekening gehouden met het KGB.

 

Conclusie kindgebonden budget en alimentatie

Het kindgebonden budget is een overheidsbijdrage van aanvullende aard bedoeld als bijdrage in de kosten van de kinderen. De ouder die dit ontvangt heeft voor de bepaling van de bijdrage in de kosten van de kinderen een grotere draagkracht (=meer geld om te besteden aan de kinderen). Dit brengt met zich mee dat ook een eventueel verschil tussen ontvangen KGB en eigen bijdrage in de kosten van de kinderen niet wordt aangemerkt als inkomen voor de alimentatiegerechtigde voor de bepaling van de hoogte van de partneralimentatie.

 

Bronnen voor dit artikel:

  • De Belastingdienst
  • De Scheidingsdeskundige

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter