Partneralimentatie opschorten of verliezen

Ex-echtgenoten kunnen in aanvulling op het artikel 1:160 BW afspreken dat partneralimentatie kan worden opgeschort. Wie zich vervolgens niet aan de afspraken houdt, loopt het risico dat na opschorting de partneralimentatie niet herleefd. In deze uitspraak van een rechtbank is zelfs sprake van het terugbetalen van het onverschuldigde deel van de partneralimentatie. Een leerzame uitspraak voor mediators, voor advocaten en voor aanstaande en bestaande gevallen.

 

Partneralimentatie opschorten

Het artikel 1:160 BW bepaalt, dat het recht op partneralimentatie vervalt zodra er sprake is van samenleven met een ander als waren zij gehuwd. Het komt regelmatig voor in onze mediations dat men deze afspraak wenst te verzachten. Dan wordt bij voorbeeld afgesproken dat de alimentatieverplichting wordt opgeschort ingeval de ander gaat samenleven met een ander. De alimentatieverplichting herleeft indien de samenleving binnen een afgesproken periode maanden eindigt.

Veelal wordt de voorwaarde voor dit herleven van de alimentatieverplichting gecombineerd met de afspraak, dat er voor aanvang van de samenleving schriftelijk melding wordt gedaan aan de ander. In een uitspraak van de rechtbank Gelderland van 10 januari 2017 valt te lezen hoe je kunt concluderen:

  • dat er sprake is van een affectieve relatie;
  • wanneer er sprake is van samenleven als waren zij gehuwd;
  • hoe je toetst of er sprake is van een wederzijdse verzorging en gemeenschappelijke huishouding       

 

Niet melden heeft gevolgen

Het niet melden van de aanvang van het samenleven met een ander betekent dat er niet voldaan is aan de voorwaarde dat de verplichting herleeft als het samenleven binnen de overeengekomen periode eindigt. Het gezegde dat eerlijkheid het langst duurt, is hier van toepassing. Omdat de verplichting eindigde "van rechtswege" kon de onverschuldigde partneralimentatie teruggevorderd worden. In bovengenoemde zaak ging het om ruim € 55.000.

 

Voordeel van mediation

Als je via mediation je scheiding vorm geeft en je gevraagd wordt of je het artikel 1:160 BW wilt verzachten door een opschortingsafspraak overeen te komen, dan mag je rekenen op het nakomen van de afspraken. De uitkomst van bovengenoemde zaak toont aan wat de gevolgen zijn voor degene die zich niet aan de afspraken houdt. U mag zelf oordelen wat u hiervan vindt. Wij vinden dat afspraken gedragen moeten worden. Alleen dan zijn zij duurzaam. En dat is een groot voordeel van mediation.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter