Verrekenvordering altijd deugelijk onderbouwen

Wie stelt, moet bewijzen. Dat is de les, die getrokken kan worden uit de uitspraak die het Gerechtshof Den Haag in zaaknummer 200159205/01 deed. Een zaak waarin de gevolgen van een niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding en de informatieplicht die geldt tussen echtgenoten centraal staan.

De eisende partij, de vrouw, eiste op grond van art. 1:141 lid 3 BW verrekening van het aanwezige vermogen. Daarnaast stelde zij voor een bepaalde deskundige te benoemen om uit te zoeken wat de omvang van haar verrekenvordering was. Het oordeel van het Hof luidde, dat de vrouw heeft nagelaten een deugdelijke vermogensbeschrijving over te leggen. Met als gevolg dat het verzoek van de vrouw voor afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden ook in hoger beroep werd afgewezen.

 

Wat waren haar juridische mogelijkheden en alternatieven?

 

Juridische mogelijkheden vermogensbeschrijving

Als je op grond van een niet uitgevoerd verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden een vordering op je echtgenoot hebt, ligt het op jouw weg aan te geven wat de peildatum is voor de samenstelling en de omvang van het te verrekenen vermogen èn hoeveel de verrekenvordering bedraagt. Daartoe dient een vermogensbeschrijving, waarop art. 671-676 en 679 Rv van overeenkomstige toepassing zijn (art 1:143 lid 2 BW). Zij had daarvoor een in relatierecht gespecialiseerde financieel deskundige kunnen consulteren.

Klagen dat je echtgenoot gegevens omtrent zijn inkomen en vermogen voor zich houdt, helpt niet. Je kunt een notariële boedelbeschrijving verzoeken op grond van de hiervoor vermelde bepalingen uit Rv of nakoming vorderen van de verplichting die in huwelijksvoorwaarden is opgenomen. Daarin staat dat partijen in verband met de verrekenverplichting ten opzichte van elkaar verplicht zijn een behoorlijke administratie bij te houden en aan de andere echtgenoot op eerste verzoek inzage in de administratie te geven.

Los daarvan geldt er een algemene informatieplicht tussen echtgenoten op grond van 1:83 BW.

 

Mediation alternatief voor juridische druk

Ben je in het stadium dat je bovenstaande juridische middelen nodig hebt als breekijzer, dan zijn gesprekken tussen jullie over geldzaken op zijn zachtst gezegd niet constructief. Het is zaak om dit onderwerp niet verder te laten escaleren, maar te zoeken naar een manier om te de-escaleren.

Mediation is daarvoor de aangewezen manier. Als geldzaken moeilijk onderling te bespreken zijn, dan loont het een mediator te vragen jullie hierbij te begeleiden. De sinds 2012 aangescherpte informatieplicht bevestigt de moraal: “Over geldzaken hoor je elkaar te informeren”.

 

Relatierecht gespecialiseerde financieel deskundige

De vrouw in deze kwestie had voorafgaand aan het indienen van haar verzoek bij de rechtbank er verstandig aan gedaan ons of een collega die is aangesloten bij de Vereniging van Financieel Planners en Scheidingsmediators in te schakelen. Dan was gemotiveerd geweest hoe groot haar vordering op haar man was.

 

Brondocument: ECLI:NL:GHDHA:2015:2994, Uitspraak, Hof Den Haag, 21‑10‑2015

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter