Wat scheiden na je vijftigste anders maakt dan ervoor

Tegenwoordig is 1 op de 3 mannen die gaat scheiden boven de 50 jaar. 20 jaar gelden was dit nog 1 op de 6. Wat maakt scheiden met vijftig jaar levenservaring anders? De redenen waarom vijftigplussers uiteindelijk ervoor kiezen hun relatie te beëindigen, zijn even divers als bij dertigers of veertigers. Welke verschillen vallen dan wel op en waar moet je financieel rekening mee houden?

 

Uit onderzoek van het CBS in 2011 blijkt dat het aantal echtscheidingen onder babyboomers bijna twee keer zo hoog is als onder 60- tot 65-jarigen in de jaren ’90. Voor een groot deel komt dit door de grotere omvang van de generatie babyboomers. De echtscheidingskans is met 3,5 echtscheidingen op duizend gehuwde 60- tot 65-jarigen nog steeds laag, maar wel hoger dan de 2,4 echtscheidingen in 1991.

 

Dat de gemiddelde leeftijd van mannen bij echtscheiding is gestegen, heeft voor een belangrijk deel te maken met de afname van het aantal gehuwden onder de 40 jaar en de stijging van het aantal gehuwde 50-plussers. Er wordt niet alleen minder, maar ook op latere leeftijd getrouwd. De gemiddelde leeftijd van de man bij huwelijkssluiting steeg in 1991-2011 van 31 tot 37 jaar, evenveel als de leeftijd bij echtscheiding.

 

Tot zover de statistieken. 

 

 

Wat maakt scheiden na je 50ste emotioneel anders?

 

Scheiden na je 50ste betekent dat de tijd die achter je ligt langer is dan de toekomst voor je. In haar boek 'Uit elkaar. Een relatiebreuk na vijftig' legt Bea De Rouck het als volgt uit: “Als je jong bent, heb je heel wat gezamenlijke projecten: de kinderen, een huis dat je moet afbetalen ... Precies die gezamenlijke projecten motiveren je om in je relatie te investeren, zelfs al is ze misschien niet helemaal ideaal. Maar op een bepaald moment kan die motivatie wegvallen. De kinderen zijn het huis uit, het huis is afbetaald. En al die kleine dingen die je vroeger wel bereid was een plaats te geven, die je vroeger wel accepteerde, komen plots veel meer op de voorgrond. Je wordt veel meer geconfronteerd met 'de naakte man' of 'de naakte vrouw' waarmee je samenleeft en dan komen mensen soms tot het besluit dat ze niet langer hun leven willen delen met die partner.'

 

Wat maakt scheiden na je 50ste financieel anders?

  1. Anders dan u waarschijnlijk verwacht, gaat onze aandacht niet als eerste uit naar het huidig inkomen, maar naar toekomstig inkomen; pensioen. Pensioenrechten zul je met elkaar moeten verdelen. Ben je de vijftig gepasseerd, dan is de kans groot dat je meer aan ouderdomspensioen moet verdelen, dan wat je nog aan toekomstig recht zelf kunt opbouwen. Dat wordt niet alleen door uw leeftijd veroorzaakt, maar ook door wat er in de loop der tijd is veranderd aan de pensioenregelingen zelf. De wettelijke versobering van pensioenrechten treft mensen die gaan scheiden daardoor relatief harder. 
  2. Ook wat de hypotheek betreft, is een echtscheiding na je 50ste relatief ongunstiger. In 2016 bestaat de Wet Inkomstenbelasting precies 15 jaar. Dat betekent dat voor velen na hun echtscheiding geldt dat lenen om een huis te kopen voor een bedrag ter grootte van ‘de oude hypotheek’ nog maar 15 jaar in plaats van 30 jaar aftrek van rente oplevert.
  3. Volgt de scheiding snel nadat de kinderen niet meer tot de financiële verantwoordelijkheid horen, dan is bij een relatie met een traditionele rolverdeling de kans groot dat de vrouw nog niet gelijk haar maatschappelijke carrière heeft kunnen herpakken. In combinatie met de wetmatigheid dat de kosten van een één persoonshuishouden duurder zijn dan van een twee persoonshuishouden betekent dit dat verdiencapaciteit nog niet optimaal wordt uitgenut op het moment dat kosten van levensonderhoud stijgen. Een financiële krapte is hiervan het gevolg.

 

Tot slot

Ook uit Amerikaans onderzoek blijkt dat het aantal echtscheidingen onder mensen van 50 jaar en ouder is verdubbeld in de afgelopen twee decennia. De ondervraagden gaven aan dat ze vooral vanwege de kinderen zo lang bij elkaar zijn gebleven en dat er niet veel meer over was op het moment dat de kinderen zelfstandig werden. Vaak realiseren partners zich dan pas hoezeer ze eigenlijk alleen zijn in hun huwelijk en hoezeer ze naar iemand verlangen die dezelfde waarden en verlangens heeft als zijzelf.

 

 

Meer informatie

'Uit elkaar. Een relatiebreuk na vijftig' van Bea De Rouck

Blog voor scheidende 50-plussers: 50plusje over scheiding

 

 

De betere grijze scheiding

Dit voorjaar komt uit:

Wills Langedijk    Rik Smit
ISBN: 9789088506888
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter