Voogdij regelen zonder testament

Minderjarige kinderen hebben een ouder of verzorger nodig, die over hen het ouderlijk gezag uitoefent. Om te voorkomen dat als gevolg van overlijden beide ouders het minderjarige kind achterblijft zonder een volwassene die dan het gezag over hem of haar uitoefent, bestaat de mogelijkheid een voogd te benoemen. Sinds 1 april 2014 kunt u dit ook regelen zonder een testament.

 

Bepalingen over voogdij

 1. Een voogd heeft het gezag over minderjarige kinderen als beide ouders overleden zijn. ‘Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht om het minderjarige kind te verzorgen en op te voeden’.
 2. De voogd draagt zorg, dat het minderjarige kind in lijn met zijn vermogen wordt verzorgd en opgevoed.
 3. De voogd vertegenwoordigt het minderjarige kind in burgerlijke handelingen.
 4. De voogd moet het bewind over het vermogen van het minderjarige kind als een goed voogd voeren. Bij slecht bewind is de voogd hiervoor aansprakelijk.
 5. Staat het vermogen van de minderjarige onder bewind, dan is de voogd bevoegd van de bewindvoerder rekening en verantwoording hierover te vorderen.
 6. Voogdij kan ook gezamenlijk worden uitgeoefend.

 

Voorheen kon u alleen in een testament een of meerdere voogden benoemen. Vanaf 1 april 2014 kan dit ook vastgelegd worden in het gezagsregister bij de rechtbank. Om de drempel weg te nemen om voor een voogdijregeling naar de notaris te gaan, heeft de overheid voor dit alternatief gekozen. Voor het vastleggen van voogdij bij de rechtbank betaalt u alleen €.12,50 (tarief 2014) voor het afschrift van de geboorteakte van uw kind.

 

Hoe werkt het vastleggen van voogdij bij de rechtbank?

Om voogdij te regelen in het gezagsregister bij de rechtbank vult u het formulier in op de website van de rechtbank. Lees hieronder wat u hiervoor moet doen:

 • U vult het formulier volledig in
 • U stuurt een afschrift van de geboorteakte van het kind en een kopie van het legitimatiebewijs van de ouder(s) mee. Deze documenten mogen niet ouder zijn dan drie maanden
 • Het formulier kunt u uitprinten en opsturen naar of afgeven bij de rechtbank bij u in de buurt. Bekijk hier welke rechtbank bij u in de buurt is.

Klik hier om het formulier “Gezag na overlijden” digitaal in te vullen.

 

De voorwaarden van voogdij vastleggen bij de rechtbank

Waar moet u rekening mee houden als u de voogdij vastlegt in het gezagsregister:

 • Voor elk kind moet een apart formulier ingevuld worden. Dit betekent ook dat u voor ieder kind opnieuw de kosten betaalt.
 • De voogd die u als laatste benoemde wordt de beoogde voogd. Maakte u bijvoorbeeld eerst een testament en legde u daarna de voogdij vast in het gezagsregister bij de rechtbank? Dan geldt de laatste aanwijzing in het gezagsregister. Andersom geldt natuurlijk hetzelfde. 
 • Een voogd bepaalt op het moment dat de situatie zich voordoet of hij of zij de taak als voogd accepteert. Hij of zij kan dus op het laatste moment weigeren. Dit is ook zo als u voogdij vastlegt in een testament.
 • Ouders kunnen samen het formulier invullen of elke ouder apart. Als u ieder apart het formulier invult dan wordt de voogd die is benoemd door de laatst overleden ouder aangewezen. 
 • Als ouders beide een voogd hebben aangewezen en ze overlijden tegelijkertijd, dan bepaalt de rechter welke aanwijzing voorrang heeft.

Iedereen kan schriftelijk een uittreksel opvragen uit het gezagsregister van de rechtbank met de geboortedatum, geboorteplaats en naam van de minderjarige. Anderen kunnen dus schriftelijk opvragen wie u als voogd heeft benoemd. Dit kan niet als u het in een testament vastlegt.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter