Defiscaliseer de partneralimentatie

Per 2015 is de kinderalimentatie geheel gedefiscaliseerd. De aftrek voor kosten van levensonderhoud voor kinderen die niet tot het eigen huishouden behoren, wordt geschrapt. De ontvangst van kinderalimentatie was al onbelast.

Ons advies: “Defiscaliseer de partneralimentatie”. De eenvoud die dat met zich meebrengt, dient omarmd te worden.

 

Wat wordt bedoeld met defiscalisering? Defiscalisering van partneralimentatie zorgt ervoor dat de betaler van alimentatie dit bedrag niet meer kan aftrekken als persoonsgebonden aftrek voor de inkomstenbelasting en dat de ontvanger niet meer voor de ontvangsten wordt belast in box 1. De reden voor defiscalisering hoort te zijn, dat fiscalisering ongewenst is. Waarom vinden wij fiscalisering ongewenst?

 

Eenvoudige begroting

Rekenkundig gezien is het onderwerp partneralimentatie een eenvoudige exercitie zodra er sprake is van defiscalisering. Immers er dient vastgesteld te worden in welke mate de scheidende partijen kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Als blijkt dat iemand onvoldoende in staat is zich in redelijkheid voldoende inkomen te verschaffen om te voorzien in de persoonlijke uitgaven, dan levert dit rekenkundig een tekort aan inkomen op. Zodra dit samengaat met de vaststelling dat de andere partner een overschot heeft, heeft die partner de financiële mogelijkheid om bij te dragen in dat tekort. Waarom dit bedrag dan vervolgens gefiscaliseerd moet worden, draagt in het geheel niet bij aan de eenvoud van de berekening. Om die reden is defiscalisering gewenst.

 

Hoeveel en hoelang partneralimentatie betalen

De vraag hoeveel en hoelang redelijk is, is een discussie van een andere orde. Die discussie is zeker niet onbelangrijk, maar voor het rekenkundige deel van het vraagstuk partneralimentatie zorgt defiscalisering ervoor dat dit deel van het vraagstuk eenvoudig oplosbaar is.

 

Het belang van eenvoud

Partneralimentatie is een budgettair vraagstuk, dat voortkomt uit het verlengen van de zorgplicht, die geldt binnen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap. Eenvoud helpt daarbij. Een echtscheiding is een complex vraagstuk. Door defiscalisering van de partneralimentatie ontstaan eenvoudiger mogelijkheden vermogensbestanddelen uit te ruilen tegen een gekapitaliseerde waarde van partneralimentatie. Aan extra complexiteit als gevolg van fiscalisering hebben scheidende partijen geen behoefte. Dat zou voor de politiek aanleiding moeten zijn de belastingwetgeving op dit onderdeel aan te passen.

 

Een uitgebreidere versie met nadere onderbouwing van ons standpunt “Defiscaliseer de partneralimentatie” kunt u hier downloaden >>>

 

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter