Echtscheidingsmediation uit het boekje

In de eerste week van de maand kwamen zij voor een intakegesprek. Vier weken later tekenden zij hun echtscheidingsconvenant.

Een echtscheidingsmediation uit het boekje. Wat leert deze mediation u en ons?

 

Een echtscheidingsmediation die slechts vier weken duurde is een uitzondering op de regel. Wat valt er te leren van deze uitzondering?

 

Echtscheiding 55-plussers

Zowel de man als de vrouw hadden voorafgaand aan hun huwelijk al een ander huwelijk achter de rug. Dat had tot gevolg dat zij een sterk voornemen hadden deze echtscheiding anders te laten verlopen dan de eerste. Hoewel die eerste echtscheidingen niet door hen gekwalificeerd werden als dramatisch, viel goed te merken dat hun voornemen was goed voorbereid aan de slag te gaan.

Dat hield in dat zij tijdens het intakegesprek duidelijk blijk gaven van overeenstemming op alle onderdelen. Wat zij wilden weten, waren vragen van inhoudelijke aard: “Hoe moeten we dit regelen?” “Hoe werkt dat?” etc…

 

Na het intakegesprek vertrokken zij huiswaarts met de mediationovereenkomst en met de lijst van te verzamelen stukken. Een week later kwamen zij om de mediation officieel te starten. In een gesprek van een uur en drie kwartier was het mogelijk om alle onderwerp met elkaar door te spreken en vast te stellen of wat ze vertelden overeenkwam met de papieren die ze hadden meegenomen. De verdeling van het vermogen, verrekeningen, partneralimentatie, pensioenrechten en zaken van fiscale aard waren snel duidelijk. Van gezamenlijke minderjarige kinderen was geen sprake. Wel van kinderen uit een eerste huwelijk. Die waren echter allang volwassen en zelfstandig.

 

Echtscheidingsconvenant

Nadat het echtscheidingsconvenant was geschreven, volgde er een nauwgezette bespreking van deze onderlinge overeenkomst. Ook werd stilgestaan bij de gerechtelijke procedure waarin het gemeenschappelijke verzoek tot echtscheiding wordt behandeld. Na deze bespreking konden de laatste aanpassingen worden aangepast in het convenant en ontstond een definitieve versie. Deze ging voor de beoordeling van de bijzondere onderdelen nog naar een gespecialiseerde jurist. Toen bleek dat alle afspraken goed waren weergegeven, kon het echtscheidingsconvenant worden getekend. Dat was het moment om elkaar de hand te schudden en vast te stellen dat deze manier van werken het mogelijk maakt op persoonlijk vlak een goede doorstart te maken.

 

Verzoek tot echtscheiding

Het verzoek aan de rechtbank de echtscheiding uit te spreken, verloopt via een advocatenkantoor. Zij zorgen dat het verzoek aan de rechtbank zo wordt verwoord dat de afspraken die in het convenant staan integraal worden overgenomen en onderdeel uitmaken van de beschikking (voorheen het vonnis) van de rechtbank. Tussen het verzoek aan de rechtbank en de beschikking zaten ook vier weken. Na enkele formaliteiten kon de echtscheiding worden ingeschreven in het huwelijksregister van de gemeentelijke basisadministratie. Op dat moment was de echtscheiding een feit geworden.

 

Uitzondering op de regel

De route van deze echtscheidingsmediation was zeker niet anders dan gebruikelijk. De vergelijking die opgaat, is die van een gezamenlijke reis. De ene keer maak je meerdere tussenstops en bekijk je met meer tijd wat zich daar afspeelt en wat er nodig is om samen door te kunnen reizen. Bij deze uitzondering was tussentijds stilstaan nauwelijks nodig. Het eindstation, station ‘De Overeenkomst’, werd sneller dan gewoon bereikt.

 

Wat blijft, is de zorgvuldigheid en de aandacht voor een waardig en respectvol overleg. Als daaraan is voldaan, maakt het niet meer uit hoe lang de reis duurt om een echtscheidingsmediation uit het boekje te worden.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter