Verrekenbeding en erfenissen

Huwelijkse voorwaarden moeten ervoor zorgen dat het vermogen binnen de familie blijft. Dat gaat lang niet altijd volgens plan. In deze fictieve casus een voorbeeld van wat wij regelmatig meemaken in onze echtscheidingspraktijk. Het voorbeeld gaat in op het periodiek verrekenbeding, zoals dat in veel huwelijkse voorwaarden voorkomt. Ook behandelen we een voorbeeld van een onvolledige uitsluitingsclausule en de laatste stand van de wetgeving hieromtrent.

 

Huwelijkse voorwaarden

Gerard en Sofie zijn getrouwd in 1988 en hebben huwelijkse voorwaarden laten opstellen, die er in hoofdzaak voor zorgen dat zij buiten iedere gemeenschap van goederen met elkaar zijn gehuwd. Ook is daarin bepaald dat Gerard en Sofie jaarlijks wat resteert van hun inkomsten, dat niet is uitgegeven aan de kosten van de huishouding, samenvoegen om het daarna precies door de helft te verdelen. Uiteraard zijn ook de begrippen ‘kosten van de huishouding’ en ‘inkomen’ gedefinieerd in de notariële akte van huwelijksvoorwaarden. Het begrip inkomen is gedefinieerd als het belastbaar inkomen in de zin van de Wet op de Inkomstenbelasting 1964.

 

Uitsluitingsclausule

In 2000 overlijdt de moeder van Sofie. Sofie is enig erfgenaam. Haar ouders waren gescheiden. Aan vader wordt niets nagelaten. De goederen van waarde die onderdeel uitmaken van de nalatenschap van moeder zijn een verhuurde woning, een bankrekening en een effectenportefeuille. Sofie voldoet de successierechten van de aanwezige contanten op de bankrekening. De effectenportefeuille blijft in tact. De huurwoning blijft verhuurd. De moeder van Sofie heeft in haar testament ook een zogenaamde uitsluitingsclausule opgenomen. Die bepaalt in haar geval dat “wat een erfgenaam van mij ontvangt niet zal mogen vallen in een gemeenschap van goederen als gevolg van een huwelijk noch onderwerp zal mogen uitmaken van de verrekening van enig deelgenootschap”.

 

Echtscheiding en verrekenen

Het is 2012 als Gerard en Sofie besluiten tot een echtscheiding. Daarbij is de vraag of er nog zaken zijn, die zij met elkaar moeten verrekenen. Immers de jaarlijkse verrekening van het overschot van inkomen minus kosten van de huishouding heeft nooit plaatsgevonden. In deze casus wordt duidelijk dat een aantal zaken vragen zullen oproepen:

  1. Het huwelijk heeft 24 jaar geduurd. Zijn Gerard en Sofie in staat om achteraf te reproduceren wat zij van jaar tot jaar met elkaar hadden moeten afrekenen?
  2. De verwijzing in de huwelijkse voorwaarden naar de Wet op de Inkomstenbelasting 1964 betekent een verwijzing naar een wet, die inmiddels is opgevolgd door de Wet Inkomstenbelasting 2001. Welke specifieke aandachtspunten brengt dat in dit geval met zich mee?
  3. De uitsluitingsclausule in het testament van moeder kent geen expliciete bepalingen ten aanzien van de opbrengsten van het vermogen dat Sofie van haar moeder heeft geërfd. Betekent dat in deze situatie dat de rente op de bankrekening, het dividend op de effectenportefeuille en de huuropbrengst van de verhuurde woning wel moet worden verrekend?

 

Deskundig financieel advies bij echtscheiding

Dat laatste is naar onze mening aan de orde. Daarmee is ook duidelijk dat deze inkomsten nog verrekend moeten worden. Het vraagt een zeer zorgvuldige benadering om de cijfermatige gevolgen van de combinatie van deze huwelijkse voorwaarden met deze nalatenschap inzichtelijk te maken en samen te stellen. Deze combinatie van financiële gevolgen, fiscaliteiten en juridische documenten zijn het terrein waarop wij ons als adviseurs en mediators bij echtscheiding begeven. Gerard en Sofie bestaan niet echt, maar de onderdelen uit deze casus maken wij dagelijks mee. Bent u op zoek naar een deskundige om uw situatie beoordelen, dan zijn wij graag beschikbaar.

 

Voor schenkingen of erfenissen die ontstaan met ingang van 1 januari 2012 geldt dat als de goederen zijn uitgesloten ook de vruchten van die goederen zijn uitgesloten (art. 1:94 lid 4 BW).

 

Voor een kennismakingsafspraak belt u:

 

regio Amsterdam - Zaanstreek - Waterland   020 - 482.58.42
regio Het Gooi - De Ronde Venen - Hilversum  0294 - 25.34.44

 

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter