Verzwegen inkomsten en alimentatie

Het gerechtshof in Amsterdam kwam in juli 2012 tot de uitspraak dat door de vrouw verzwegen eigen inkomsten leidt tot het terugbetalen van €. 50.000 te veel betaalde alimentatie. Wat was hier de kwestie en wat valt hieruit te leren?

De vrouw en de man scheidden van elkaar in 1992. Destijds werd de man verplicht om per maand een bedrag van €. 885 (fl. 1.950) aan partneralimentatie te voldoen. De vrouw had geen werk en geen inkomen. In 1999 ging de vrouw als lerares werken. De vrouw besloot om dit niet te melden aan de man. Pas in 2010 ontdekte de man bij toeval dat zijn voormalige echtgenote een baan had. Na zijn ontdekking start de man een gerechtelijke procedure en eist hij over een periode van elf jaar terugbetaling van te veel betaalde alimentatie.

 

Meldingsplicht wijziging van financiële omstandigheden

Het gerechtshof stelt vast dat de vrouw de plicht had de gewijzigde omstandigheid te melden aan haar ex-man. Zij had simpelweg moeten weten dat haar eigen inkomsten van invloed konden zijn op de hoogte van de partneralimentatie die zij ontving. Argumenten dat het in aanvang nog geen vast inkomen betrof, dat het om geringe bedragen ging en dat de vrouw van dit inkomen wilde sparen voor haar pensioen worden door het gerechtshof niet gehonoreerd.

 

Gebrek aan financiële middelen geen geldig excuus

Tot slot voert de vrouw aan dat zij het bedrag van ruim €. 50.000 niet kan voldoen. Daarvan beredeneerd het gerechtshof dat de vrouw niet de noodzaak heeft aangetoond, dat zij dit geld echt nodig had voor haar behoefte aan levensonderhoud. Het gerechthof bepaalt dat de vrouw binnen veertien dagen onder de noemer van te veel ontvangen partneralimentatie aan de man een bedrag van € 50.785,76 dient te voldoen.

 

Wat te doen bij wijziging van omstandigheden en alimentatie?

  1. Voor een overlegscheiding of mediation geldt, dat het raadzaam is om in de paragraaf over partneralimentatie, maar ook over kinderalimentatie, af te spreken hoe gehandeld moet worden als omstandigheden wijzigen. Dat begint simpelweg met een afspraak dat de partijen elkaar dit zullen melden. Ook kan al vastgelegd worden dat zij de financiële gevolgen door zullen laten rekenen via hun echtscheidingsmediator.
  2. In het algemeen geldt dat van de bevoegdheid van een rechter om met terugwerkende kracht wijziging te brengen in een eerder vastgestelde onderhoudsbijdrage (alimentatie) behoedzaam gebruik moet worden gemaakt. Vooral als dit ingrijpende gevolgen kan hebben voor de alimentatieontvanger. Dit speelt met name als de alimentatie is afgestemd op de behoefte van de ontvanger. In dit geval leidden de eigen inkomsten tot een situatie waarbij de vrouw er niet in slaagde aan te tonen dat haar financiële behoefte bestond uit haar eigen inkomsten plus de ontvangen alimentatie. Dit heeft alles te maken met de hoofdregel dat de financiële behoefte een afgeleide is van de welstand die tijdens het huwelijk gebruikelijk was.
  3. Goede afspraken over alimentatie zijn meer dan alleen een bedrag dat de ene partij aan de andere partij dient te betalen. Het is goed u te realiseren dat het beter is om een aantal spelregels met elkaar af te spreken. Nog beter is het om u daar dan ook aan te houden.

 

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 24 juli 2012, LJN BX6057

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter