Deskundig gesprek over alimentatie

Wat ooit officieel met ‘het Ja-woord’ is begonnen, kan ontaarden in een respectvernietigende en geldverslindende situatie. Hoe voorkom je, dat alles wat je eerst lief had tussen jou en je ex-echtgenoot wordt vermorzeld?
In onze serie Trematiek behandelen we niet alleen de techniek van het berekenen van alimentatie, maar komt ook het praten over alimentatie aan de orde. Met name om ervoor te zorgen dat de menselijke kant van dit vraagstuk niet verloren gaat. Want uiteindelijk zijn het de mensen waar het om gaat, die akkoord moeten gaan met een afspraak. Daarbij hebben zowel de scheidende partners als de betrokken professionals een eigen verantwoordelijkheid. Ook de laatstgenoemden zijn het die het tij kunnen keren van vechten naar samenwerken.

 

Scheidingsmelding en praten over alimentatie

Als het hoge woord er nog maar net uit is en emoties variëren van ongeloof en verdriet tot boosheid of wanhoop, dan is alimentatie in de ogen van velen niet het onderwerp, dat aan de orde is. Toch is het een onderwerp dat ook nu al besproken moet worden. Maar dan wel op een manier, die past bij de situatie.

Uit ervaring weten wij dat mensen hun financiën op de volgende manieren geregeld hebben:

  1. Mijn geld en jouw geld is, is voortaan ons geld;
  2. Mijn geld blijft mijn geld en jouw geld blijft jouw geld;
  3. Wie wat betaalt, dat zien we dan wel.

Een gesprek over alimentatie zou wat ons betreft moeten beginnen met het vaststellen hoe mensen hun financiën geregeld hebben. Hebben jullie alles samen, hebben jullie alles gescheiden of regelen jullie alles ad hoc? Dat is de vrije vertaling van de nummers 1, 2 en 3. Ook is het handig om antwoord te krijgen op de volgende vragen:

  • Welke inkomsten zijn er?
  • Op wiens naam staat de rekening waarop jullie inkomsten binnenkomen?
  • Wie heeft er toegang tot deze rekening via een bankpas of telebankieren?
  • En tot slot de meest belangrijke vraag: “Weten jullie welke uitgaven jullie de komende weken / maanden hebben?”

 

Geldzaken zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid

“Weten JULLIE welke uitgaven JULLIE de komende weken / maanden hebben?” Door het accent te leggen op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gebruikelijke uitgaven creëer je de voorwaarden om mensen die uit elkaar gaan toch samen een puzzel op te laten lossen. Te beginnen met de puzzelstukjes ‘uitgaven’. Daarna wordt de puzzel compleet gemaakt met de puzzelstukjes ‘inkomsten’. Om te eindigen bij een aansluiting tussen uitgaven en inkomsten.
Het is deze oefening, waardoor er gewerkt wordt aan het besef dat het samenwerking vereist om tot oplossingen te komen. In dit geval een financiële oplossing, die ervoor zorgt dat een ieder voorlopig voldoende geld heeft om te voorzien in de uitgaven voor zichzelf en voor zover aanwezig de kinderen. Wanneer advocaten als professionals met elkaar dit als eerste zouden regelen in plaats van direct te spreken over rechten en plichten, dan begint de echtscheiding niet met escaleren.

 

Deskundig gesprek over alimentatie

“Een conflict is een schreeuw om contact”, zei één van onze leermeesters ooit eens tijdens haar lessen mediation aan ons. Een echtscheiding schreeuwt om een constructief contact tussen de mensen om wie het gaat, maar ook om een goed contact tussen de betrokken deskundigen. Taal is daarbij van het grootste belang. De financiële begroting die we hierboven beschreven, vereist niet om al te spreken over alimentatie. Stop met het direct denken in gerechtelijke procedures, maar doe een appèl aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daar ligt de werkelijke oplossing. Daar ligt het contact, waar het conflict om schreeuwt.

 

Dit is het tweede artikel uit de serie Trematiek; een serie artikelen over alles wat u moet weten over alimentatie. Heeft u te maken met alimentatie en lukt het niet om samen tot goede afspraken te komen, dan kunt u bij ons terecht voor ondersteunende berekeningen en voor de begeleiding van de gesprekken. Bel daarvoor tijdens kantooruren met…

 

regio Amsterdam - Zaanstreek - Waterland   020 - 482.58.42
regio Het Gooi - De Ronde Venen - Hilversum  0294 - 25.34.44


 Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter