Trematiek - serie over alimentatie

Wat in de volksmond alimentatie heet, wordt juridisch een onderhoudsverplichting of uitkering tot levensonderhoud genoemd. En zo zijn er nog vele voorbeelden te geven als het gaat om de keuze van het taalgebruik. Juist omdat taalgebruik een rol van doorslaggevende betekenis vervult bij dit onderwerp, behandelen wij als gespecialiseerde praktijk voor familiekwesties verdeeld over een serie artikelen alle belangrijke zaken, die u zou moeten weten over alimentatie. Zoveel als mogelijk is in gewone taal.
Dat is belangrijk voor als u er mee te maken hebt of als u ermee te maken krijgt. De titel van de serie “Trematiek” hebben we afgeleid van de normen van de rechtbank die bekend staan als de “Tremanormen” en de problematiek van het taalgebruik. Als schrijvers van deze serie hopen wij ertoe bij te dragen dat u na het lezen van onze artikelen beter in staat zult zijn over dit onderwerp met anderen te praten. Niet in de laatste plaats omdat wij niet iedereen als mediator bij echtscheidingszaken kunnen bijstaan.
 

Partneralimentatie en de welstand tijdens de relatie

Als u met elkaar getrouwd bent of u bent een geregistreerd partnerschap met elkaar aangegaan, dan vindt de wetgever, dat de verplichting om voor elkaar te zorgen na het verbreken van uw relatie door gaat. Sinds 1971 speelt namelijk de schuldvraag geen rol van betekenis meer. Overigens is het nog maar de vraag of ‘de schuldige’ eenvoudigweg valt aan te wijzen. Maar dat is een vraag van een andere orde.

Er ligt dus een relatie met de zorgplicht en in die zin ligt er ook een relatie met de welstand, die u tijdens uw relatie gewend was. Dat niveau van welstand vormt tegelijkertijd ook het financiële plafond voor de partneralimentatie. Als u tijdens uw relatie gewend was te leven van een bruto inkomen van €. 5.000,= per maand, dan is het niet redelijk om als minst verdienende van uw ex-partner een hogere alimentatie te vragen, wanneer deze samen met uw eigen inkomen leidt tot een totaal inkomen dat meer bedraagt dan €. 5.000,= bruto per maand. Iemand die na zijn echtscheiding aanzienlijk meer gaat verdienen, hoeft zich voor de partneralimentatie dan ook geen zorgen te maken, dat van dat hogere inkomen een extra deel naar de ex-partner toe zou moeten. Let op: dat gaat niet op als het welstandsniveau dat tijdens de relatie gold nog niet bereikt is. Want dan is immers ook het financiële plafond nog niet bereikt.

 

Rekenvoorbeeld financiële behoefte en partneralimentatie

Laten we daarom voor de duidelijkheid nog maar even een rekenvoorbeeld behandelen. Jan verdient bruto per maand €.4.000,= en Marja verdient bruto per maand €. 2.500,=. Hun welstand is dan gebaseerd op gemiddeld €. 7.020,= bruto per maand (de 8% vakantietoeslag is nu uitgesmeerd over 12 maanden). Een vuistregel zegt nu dat Jan en Marja gemiddeld 60% van dit gemiddeld inkomen nodig hebben om na hun echtscheiding in dezelfde mate van welstand te kunnen leven als tijdens hun relatie; dit is €. 4.212,00 per maand. Als Marja op enig moment zelf dit inkomen verdient, dan is er geen rechtsgrond meer om alimentatie van Jan te verlangen. Als Marja minder gaat verdienen buiten haar schuld om, dan zal Jan meer alimentatie moeten betalen, tenzij hij niet meer geld heeft. Dan vormt de financiële draagkracht van Jan de beperkende factor. Gaat Jan na een promotie €. 8.000,= bruto per maand verdienen en blijft Marja €. 2.500,= verdienen, dan groeit de financiële behoefte van Marja niet mee met de salarisstijging van Jan. Haar financiële behoefte wordt immers gerelateerd aan de welstand tijdens de relatie.

 

Dit is het eerste artikel uit de serie Trematiek; een serie artikelen over alles wat u moet weten over alimentatie. Heeft u te maken met alimentatie en lukt het niet om samen tot goede afspraken te komen, dan kunt u bij ons terecht voor ondersteunende berekeningen en voor de begeleiding van de gesprekken. Bel daarvoor tijdens kantooruren met…

 

regio Amsterdam - Zaanstreek - Waterland     020 - 482.58.42
regio Het Gooi - De Ronde Venen - Hilversum  0294 - 25.34.44 

 

 

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter