Grote boosheid over scheidingsmelding

Ook al ben je uiterst zorgvuldig geweest in het kiezen van het moment waarop je gezegd hebt te willen scheiden en ook al waren je woorden nog zo zorgvuldig gekozen er blijft altijd een kans bestaan dat je partner ontzettend boos wordt. Of jij bent nu ontzettend boos omdat jou verteld is door je partner: “Ik wil van je scheiden”. Wat doe je dan?

 

Paniek, ontreddering, het niet meer zien zitten, angst, verdriet, onmacht, ongeloof, teleurstelling, schaamte. Als dit de gevoelens zijn die jou overkomen en als het ook nog eens zo is, dat je het moeilijk vindt om te benoemen wat je voelt, dan kan dat komen door die ene zin: “Ik wil van je scheiden”. Ineens wordt je veilige bestaan je ontnomen. De spreekwoordelijke grond onder je voeten wordt weggeslagen. In deze fase waarin er sprake kan zijn van grote paniek kunnen deze gevoelens omslaan in een grote boosheid of anders gezegd zijn zij de voedingsbodem voor deze boosheid.

 

Leren accepteren van scheidingsmelding is moeilijk

Accepteer de mededeling van je partner dat het over is. Accepteer ook de gevoelens die er nu bij je opkomen. Het moet natuurlijk wel gaan om een echte scheidingsmelding en niet om een kreet tijdens een verhitte ruzie. “Als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet meer” is in veel gevallen geen echte scheidingsmelding, maar een noodsignaal dat de relatie moet veranderen. Daarin is hoop op verbetering, hoe klein ook, nog steeds aanwezig. Neen, het moet gaan om een echte scheidingsmelding: “Ik wil van je scheiden en er is niets dat mij nog op andere gedachten kan brengen!”

 

Dan staat alles stil en dat is ook de reden dat actie op dat moment vaak niet lukt. De uitnodiging om naar een mediator op zoek te gaan om jullie te helpen als scheidingsbemiddelaar kan zo maar op weerstand stuiten. Als er werkelijk sprake is van grote paniek als veroorzaker van een grote boosheid, dan is er sprake van onmacht en niet van onwil. Dan zal degene die het besluit genomen heeft even geduld moeten hebben.

 

Zoek beiden de steun waaraan je behoefte hebt

Als het je alleen niet meer lukt om je staande te houden, zoek dan steun. Vertel je verhaal aan een vertrouwenspersoon, aan iemand die je zeer nabij is. Als je die niet hebt in je omgeving, vertel je verhaal dan aan je huisarts of een andere hulpverlener. Slik het niet in. Vertel je verhaal en zoek ondersteuning.

 

Als scheidingsbemiddelaars hebben Greet Vernooij en Rik Smit te maken met deze en andere fasen van beleving van een echtscheiding. Een scheiding is het einde van je relatie en niet het einde van je leven. Greet en Rik waren de eerste financieel planners in Nederland die zich ook tot gecertificeerd NMI mediator lieten certificeren. Zij herkennen de verschillende fasen waarin jij en je partner zich kunnen bevinden. En dat die fasen behoorlijk van elkaar kunnen verschillen behoeft hier geen betoog. Belangrijk is je te realiseren dat in mediation gaan bij echtscheiding kan voorkomen dat er louter nog gevochten wordt.

 

Hoe kun je een echtscheidingsmediation opstarten?

Sta open voor de gevoelens van jezelf en ook voor die van de ander. Als je zelf nog heel veel boosheid voelt, dan zou het kunnen zijn, dat jij jezelf in dit artikel hebt herkend. Of je hebt de gevoelens van je partner herkend. Een echtscheidingsmediation start bijvoorkeur met een kennismakingsgesprek tussen jullie en de mediator. Lukt het niet om gelijk al met zijn drieën dit gesprek te hebben, dan kun je ook afzonderlijk van elkaar met ons kennis maken. We leggen jullie graag uit wat een echtscheidingsmediation zoal inhoudt en we horen graag wat jullie voor specifieke zorg en ondersteuning zoeken. Wij zijn daarbij de neutrale deskundige en kunnen jullie van alle ondersteuning voorzien die je nodig hebt om te kunnen spreken van een geslaagde scheidingsbemiddeling.

 

Ervaring telt in ons vak. Wij stellen hoge eisen aan ons zelf en dat betekent dat jullie dat ook van ons mogen verwachten. Vakinhoudelijk zijn wij op de hoogte van alle aspecten die bij een echtscheiding aan de orde zijn.

 

Bel voor een afspraak met:

regio Amsterdam - Zaanstreek - Waterland 

020 - 482.58.42

regio Het Gooi - De Ronde Venen - Hilversum 

0294 - 25.34.44

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter